ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

skilopsaro - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

skilopsaro - Σόλων ΜΚΟΟι καρχαρίες, τα σελάχια και οι χίμαιρες (οι χονδριχθύες, που καλούνται συλλήβδην «καρχαρίες») είναι πανάρχαια είδη που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Η εκμετάλλευσή τους αυξάνεται συνεχώς από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, λόγω της αυξημένης ζήτησης προϊόντων με βάση τον καρχαρία (κρέας, πτερύγια, δέρμα, χόνδροι, κλπ.), ιδιαίτερα στις ασιατικές αγορές. Η υπεραλίευση επιβαρύνει τους ευπαθείς πληθυσμούς και οδηγεί ορισμένα είδη στην εξαφάνιση.
        Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατήρηση και διαχείριση των καρχαριών έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην επίτευξη των ίδιων στόχων. Βασίζεται στους ακόλουθους συγκεκριμένους στόχους:

        Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που κατέληξαν στην ομόφωνη αναγνώριση της ανάγκης λήψης των προτεινόμενων μέτρων, το σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 05.02.2009 και θα κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

        Το εν λόγω ευρωπαϊκό σχέδιο βασίζεται στο Διεθνές σχέδιο δράσης για τη διατήρηση και διαχείριση των καρχαριών που θεσπίστηκε από τον FAO το 1999. Ο στόχος του εν λόγω διεθνούς σχεδίου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση και διαχείριση των καρχαριών, καθώς και η αειφόρος χρήση τους σε παγκόσμια κλίμακα. Ο χαρακτήρας του είναι προαιρετικός, αλλά όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη ενθαρρύνονται να το ακολουθήσουν.

        Χρήσιμα έγγραφα

Περισσότερα για Καρχαρίες:

(Πηγή: europa.eu)

9 Φεβρουαρίου 2009

Σχετικά άρθρα