image_pdfimage_print
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΜΚΟ “ΣΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”

Η ΜΚΟ «Σόλων για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό στον 21ο αιώνα» είναι μια Μη Κυβερνητική – Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε στη Μάκρη του Νομού Φθιώτιδας, το 1994.

Οι σκοποί πάνω στους οποίους εθελοντικά δραστηριοποιούνται τα μέλη του «Σόλωνα» βασίστηκαν στη διαπίστωση ότι η πορεία για έναν οικολογικό πολιτισμό, δομημένο πάνω στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις και στο πνεύμα της αειφορίας, συνδέεται με πλήθος άλλων ζητημάτων. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν, παράλληλα, την ανάδειξη και την επίλυσή τους.

Για να πραγματωθεί η κατανόηση και η επίλυσή τους χρειάζεται Σύνθεση. Οι σκοποί που επιλέχθηκαν από τα μέλη του «Σόλωνα» είναι αυτοί που θεωρήθηκαν ως κλειδιά για τον βασικό σκοπό που εκφράζεται στην επωνυμία και, ασφαλώς, αυτοί πάνω στους οποίους αναπτύσσεται η εθελοντική δράση.

Ο πλουραλισμός και το ευρύτατο πεδίο δράσης αυτών των σκοπών ήταν το αρχικό ζητούμενο και αυτό, επίσης, προκύπτει και από τη δράση που έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται συστηματικά – όσο είναι δυνατόν – για τον κάθε σκοπό. Η μέχρι σήμερα δραστηριότητα του «Σόλωνα» περιλαμβάνει έναν κατάλογο δράσεων και πρωτοβουλιών, πέραν αυτών που επιγραμματικά ακολουθούν.

Οι βασικές γραμμές δράσης:

1. Η λειτουργία φιλοζωικού σταθμού με κύρια δράση τη διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων ζώων.

2. Δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών.

3. Η συγγραφή, η μετάφραση και η έκδοση βιβλίων, εκπαιδευτικών πακέτων, φωτογραφικών άλμπουμ, οδηγών, φυλλαδίων κ.λπ.

4. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, παραγωγή μουσικής, οπτικοακουστικά αφιερώματα κλπ).

5. Υποβολή προτάσεων σε δημόσιους φορείς και στην κοινωνία των πολιτών.

6. Διοργανώσεις, συνδιοργανώσεις και συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες.

7. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και άλλα θέματα.

8. Συμμετοχή σε δίκτυα (όπως στο ΠΑΝελλήνιο Δίκτυο ΟΙΚολογικών Οργανώσεων, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Στερεάς Ελλάδας, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης [ΜΙΟ-ECSDE], Χάρτας της Γης, κ.ά.).

9. Συμμετοχή σε κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ, καθώς και θεσμοθετημένους φορείς προστασίας περιοχών Natura και άλλων περιβαλλοντικών δράσεων.

10. Περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική δράση μέσω της ιστοσελίδας μας (solon.org.gr & solonsynthesis.org).


Ο Σόλωνας ήταν εκείνη η καταλυτική ιστορική φυσιογνωμία, που θεμελίωσε την πορεία του αθηναϊκού και του δυτικού κόσμου προς τη δημοκρατία και τον αστικό πολιτισμό με έναν αλγόριθμο νομοθετικών και άλλων παρεμβάσεων στην ιστορία του 6ου αιώνα π.Χ., θεμελιώνοντας το διαχρονικό μοντέλο της δημοκρατικής ηγεσίας, του ήθους, του ύφους, της έμπνευσης και της ευφυΐας της. Σε μια εποχή κρίσης προτύπων πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός του δημοκρατικού, του ορθολογικού, του φιλελεύθερου, του αμφικτυονικού, του αντιδημαγωγικού, του κοσμοπολιτικού και του στοχαστικού προτύπου, που κατέθεσε ο πράγματι μεγάλος νομοθέτης, σοφός, ταξιδευτής και λυρικός προσωκρατικός Σόλων αγγίζει το αίτημα του πολιτισμού και της σύνθεσης στον 21ο αιώνα.

Την ιστορική αναφορά στον «ΣΟΛΩΝΑ» μεταξύ των άλλων την έχουμε πάρει και μέσα από τις ανάγκες για μια επανατοποθέτηση γύρω από τα θέματα αρχών-δικαίου, ιδιαίτερα σε σχέση και με την αναγκαιότητα για μια ενεργητική σεισάχθεια σε παγκόσμιο επίπεδο και πάντα σε δημοκρατική κατεύθυνση, που να λειτουργεί όμως με μια προοδευτική ανθρωπολογική προσέγγιση.

Το δεύτερο σημείο είναι η Σύνθεση. Θεωρούμε πλέον ότι είναι τελείως αναγκαίο να προσεγγιστούν όλα τα θέματα όχι μόνο διαθεματικά αλλά και με μια σύνθεση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Αυτό προϋποθέτει μια άλλη κλίμακα συλλογικότητας σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο και μια άλλη στάση εσωτερικότητας.

Το τρίτο σημείο είναι ο οικολογικός πολιτισμός. Αναφερόμαστε σε πολιτισμό αντί να χρησιμοποιήσουμε άλλους όρους, θέτοντας σαν βασικό σημείο την ανάγκη της πολιτισμικής ανταποδοτικότητας και αμοιβαιότητας του ανθρώπου με το οικοσύστημα. Δηλαδή, πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και εξέλιξης, να προσφέρει την κοινωνία του, την κοινωνικότητα του, την πνευματική του δυναμική και προς τη φύση από την οποία ακριβώς και έχει αντλήσει. Να αρχίσει δηλαδή να αντιστρέφει το ρεύμα αυτής της αρπαγής και στη λογική, αφενός μεν της διάσωσης και της βιωσιμότητας, αλλά, αφετέρου δε και της εξέλιξης και της ανάδυσης σε νέες βαθμίδες έκφρασης και ζωής στη φύση, να συνεισφέρει από τη δική του μεριά χωρίς να την παραχαράξει. Διατηρώντας, δηλαδή, έναν μινιμαλισμό απ’ τη μεριά του αλλά ταυτόχρονα και ένα πνεύμα προσφοράς σε σχέση με τη φύση. Αναφερόμαστε σε οικολογικό πολιτισμό και υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος ενδοβάλλει στον πολιτισμό του πλέον τα ζητήματα που αφορούν το οικοσύστημα, ενδοβάλλει και κεφαλαιοποιεί όλη την πλανητική κουλτούρα της φύσης παράλληλα με την πλανητική κουλτούρα του πνεύματος. Την ενδοβάλλει μέσα στον πολιτισμό του, ο οποίος πια δεν είναι ένας γκετοποιημένος πολιτισμός, δεν είναι ο πολιτισμός του γκέτο. Αυτή η πορεία αρχίζει κατ’ ελάχιστον με την πλήρη συμμόρφωση στις ανάγκες της βιωσιμότητας.