ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

institutions europeennes - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

institutions europeennes - Σόλων ΜΚΟ

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, η Επιτροπή εγκαινίασε το 2008 ένα μητρώο για την καταχώριση των εκπροσώπων συμφερόντων (“λομπίστες”), των ομάδες πίεσης που σκοπό έχουν να επηρεάζουν τις διάφορες πολιτικές.
Η πρώτη ετήσια έκθεση του προαιρετικού αυτού συστήματος (διαβάστε την εδώ) έδειξε ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων οργανώσεων και μεμονωμένων ατόμων έφτασε τους 2.100 και αυξάνεται συνεχώς.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις καταχωρίσεις αφορούν οργανώσεις και όχι μεμονωμένα άτομα.
Η έκθεση αναφέρει ότι ορισμένοι απ’ αυτούς που τάσσονται υπέρ του ελέγχου των εκπροσώπων συμφερόντων υποστηρίζουν την υποχρεωτική καταχώριση. Σπεύδει όμως να επισημάνει ότι αυτό είναι ανεφάρμοστο λόγω του υψηλού μέχρι στιγμής ποσοστού συμμετοχής.

Τη δεκαετία του ’90 πολλές κανονιστικές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σταδιακά από τα κράτη μέλη στα ευρωπαϊκά όργανα. Και μαζί μ’ αυτές ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων συμφερόντων. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2000 εγκαταστάθηκαν στις Βρυξέλλες 2.600 “ομάδες συμφερόντων”.
Ο Επίτροπος Σίιμ Κάλας δήλωσε ότι το μητρώο έχει αλλάξει τη νοοτροπία της διοίκησης στην Επιτροπή. Τώρα πλέον, οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών οργάνων είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά τις επαφές τους με μη εγγεγραμμένους εκπροσώπους συμφερόντων. Ορισμένες μάλιστα υπηρεσίες της ΕΕ έχουν διαγράψει από τις βάσεις δεδομένων τους τις μη εγγεγραμμένες οργανώσεις ή έχουν λάβει ανάλογα μέτρα.

Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν ορισμένοι που δεν συμφωνούν με το μητρώο. Πολλές δικηγορικές εταιρείες και ομάδες εμπειρογνωμόνων το έχουν μποϊκοτάρει. Οι δικηγόροι φοβούνται ότι το μητρώο παραβιάζει το επαγγελματικό τους απόρρητο σε σχέση με στοιχεία πελατών τους, ενώ οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητές τους δεν συνιστούν εκπροσώπηση συμφερόντων. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα λυθούν με την αποσαφήνιση των διατυπώσεων που υπάρχουν στο μητρώο και τη δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. 
Επίσης, θα επανεξετάσει τους κανόνες δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια.

Όσοι εγγράφονται στο μητρώο θα πρέπει να δηλώνουν τι ποσά δαπανούν για τις δραστηριότητές τους και να δεσμεύονται ότι θα τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει τις επαφές τους με το προσωπικό της Επιτροπής. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί μόνο 10 καταγγελίες από τις οποίες μόνο μία κατέληξε στην επιβολή κυρώσεων, δηλαδή την προσωρινή διαγραφή από το μητρώο.

Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή σχεδιάζει να εστιάσει τις προσπάθειές της στη σύσταση ενός κοινού μητρώου με το Κοινοβούλιο. Τα δύο όργανα έχουν ήδη δημιουργήσει κοινή ιστοσελίδα ώστε να μπορεί το καθένα να έχει πρόσβαση στο μητρώο του άλλου.


Εμφάνιση του μητρώου εκπροσώπων συμφερόντων

Περισσότερα γι΄αυτό το θέμα

Διαβάστε σχετικά:
Ο ρόλος των λόμπι στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , MKO Σόλων
Ο ρόλος των λόμπι στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ΜΚΟ Σόλων
Only 24% of Brussels lobbies registered, but Commission claims success , Corporate Europe Observatory

(Πηγή: europa.eu)

3 Δεκεμβρίου 2009

Σχετικά άρθρα