ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ

IMG 3762 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

IMG 3762 - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Ένωση επισημοποίησε την υποστήριξή της προς τη συμφωνία της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή και παρουσίασε τις δεσμεύσεις της σχετικά με τους στόχους μείωσης των εκπομπών

          Σε κοινή επιστολή με την ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε επισήμως την πρόθεση της ΕΕ να συμμετάσχει στη Συμφωνία και υπέβαλε ενημερωτικά τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με χρονικό ορίζοντα το 2020.

Πρόκειται για μια μονομερή δέσμευση μείωσης των συνολικών εκπομπών της ΕΕ κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, με ενδεχόμενο η μείωση αυτή να ανέλθει σε 30% εφόσον και άλλοι συνυπεύθυνοι για υψηλά επίπεδα εκπομπών συμφωνήσουν να συμβάλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης.Βάσει της συμφωνίας αυτής, οι κοινοποιήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010.

        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  José Manuel Barroso δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να θέσει ταχύτατα σε εφαρμογή τη συμφωνία της Κοπεγχάγης, ώστε να σημειωθεί πρόοδος στην επίτευξη της αναγκαίας συμφωνίας για να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2°C. Δεδομένου ότι η συμφωνία της Κοπεγχάγης αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική αυτή συμφωνία, παροτρύνω όλες τις χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να συμμετάσχουν, κοινοποιώντας φιλόδοξους στόχους ή δράσεις για τις εκπομπές, ώστε να συμπεριληφθούν στη συμφωνία.»

        Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος Δήμας δήλωσε σχετικά: «Χρειάζεται ταχεία δράση για να καταστούν λειτουργικά τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας, όπως η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών και η ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»


Η Συμφωνία της Κοπεγχάγης
        
Η συμφωνία της Κοπεγχάγης αποτελεί το κύριο αποτέλεσμα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη από 7 έως 19 Δεκεμβρίου 2009. Την τελευταία ημέρα της διάσκεψης οι ηγέτες περίπου 28 αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία αυτή, της οποίας το κείμενο καλύπτει δυόμιση σελίδες. Οι εν λόγω χώρες ευθύνονται για περισσότερο από το 80% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στη συνέχεια, η διάσκεψη έλαβε υπό σημείωση τη συμφωνία της Κοπεγχάγης.

        Η γραμματεία της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος κάλεσε τα μέρη της να δηλώσουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συμφωνία της Κοπεγχάγης. Η ίδια ημερομηνία έχει οριστεί στη Συμφωνία για την υποβολή, από τις αναπτυγμένες χώρες, των στόχων μείωσης των εκπομπών τους και, από τις αναπτυσσόμενες, των μέτρων μετριασμού των εκπομπών τους.


Η Κοινοποίηση της ΕΕ
         Στην επιστολή της Επιτροπής και της Προεδρίας του Συμβουλίου, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμμετάσχει σε διαπραγματευτική διαδικασία για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου να περιοριστεί η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2°C, σε σχέση με τα προ της βιομηχανικής εποχής επίπεδα. Η συμφωνία της Κοπεγχάγης αναγνωρίζει μεν την επιστημονική άποψη ότι πρέπει να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2°C, προκειμένου να αποτραπεί επικίνδυνη κλιματική αλλαγή, δεν περιλαμβάνει όμως στόχους μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών για την τήρηση του ορίου αυτού.

         Στην επιστολή επαναλαμβάνεται η θέση της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία για να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C, οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να έχουν κορυφωθεί το αργότερο έως το 2020, να μειωθούν έως το 2050 στο 50% τουλάχιστον των επιπέδων του 1990 και να συνεχίσουν κατόπιν τη φθίνουσα πορεία τους. Επίσης αναφέρεται ότι για να επιτευχθεί αυτό και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει, μέχρι το 2020, να έχουν μειώσει συλλογικά τις εκπομπές τους κατά 25-40% έναντι των επιπέδων του 1990, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να έχουν επιτύχει σημαντική μείωση του προβλεπόμενου σήμερα ποσοστού αύξησης των εκπομπών, της τάξης του 15-30%, μέχρι το 2020.

        Στην επιστολή υπογραμμίζεται η πλήρης δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, νομικά δεσμευτική διεθνής συμφωνία που θα καλύψει την περίοδο μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, δηλαδή μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Οι στόχοι της ΕΕ για τις εκπομπές
        Η επιστολή αναφέρει ότι η ΕΕ δεσμεύεται να επιδιώξει έναν ανεξάρτητο στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2020, σε όλο το φάσμα της οικονομίας, κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και να ανεβάσει τη μείωση αυτή σε 30% υπό ορισμένους όρους που θα συμφωνηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι όροι αυτοί είναι οι εξής: στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συνολικής συμφωνίας για τη μετά το 2012 περίοδο, πρέπει να δεσμευτούν και άλλες αναπτυγμένες χώρες να επιδιώξουν ανάλογες μειώσεις εκπομπών, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και με τις δυνατότητές τους.

Τα επόμενα βήματα
         Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα αξιολογήσουν την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης.

         Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Έθνη έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Μάιο και Ιούνιο και θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.


(Πηγή
europa.eu)  

29 Ιανουαρίου 2010

Σχετικά άρθρα