ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ

birds migrants - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

birds migrants - Σόλων ΜΚΟΟδηγίες για την εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης σχετικά με τα αιολικά πάρκα συνέταξε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
        Ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία η σύνταξη των οδηγιών για την εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης σχετικά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας.

Οι οδηγίες αυτές, καθώς και η απαραίτητη Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη αποσκοπούν να καλύψουν το κενό στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, του οποίου πολλές διατάξεις είναι ανησυχητικά ανεπαρκείς για την προστασία των άγριων πουλιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

        Το Πλαίσιο αποτελεί πράγματι θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της χωροταξικής ρύθμισης στην Ελλάδα, η οποία έχει καθυστερήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
        Ωστόσο, οι διατάξεις του προβλέπουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών χωρίς καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, όπως βραχονησίδες, μικρούς υγρότοπους, και άλλες. Επίσης το Πλαίσιο, δεν προβλέπει κανέναν περιορισμό για την χωροθέτηση ανεμογεννητριών στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. 
        Για τους παραπάνω λόγους, άλλωστε, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αλλά και πλήθος άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων προσέφυγαν στο ΣτΕ στις αρχές του μήνα προκειμένου να συμπεριληφθούν ορθολογικές διατάξεις στο νέο Πλαίσιο που θα προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.

        Η Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε όλες τις σημαντικές περιοχές για τα άγρια πουλιά που θα πληγούν πιθανώς ανεπανόρθωτα με την εφαρμογή του παρόντος Πλαισίου και οδηγό για τους μελετητές, τους επενδυτές, καθώς και το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο δεν φαίνεται να ενστερνίζεται τις αρχές της πρόληψης και της βιώσιμης ανάπτυξης που διέπουν την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 

         Όπως τονίζει ο κ. Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής της Ε.Ο.Ε.: «Η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων σήμερα απαιτεί σύνθετες λύσεις. Περιμένουμε από τη Πολιτεία ολοκληρωμένες και όχι αποσπασματικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει πρόληψη: μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού, στήριξη μικρής κλίμακας και διαφορετικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βέβαια χωροθέτηση ανεμογεννητριών που λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.»

(Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία)

 
11 Φεβρουαρίου 2009

Σχετικά άρθρα