ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ekpaa limata - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

ekpaa limata - Σόλων ΜΚΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) 
Η Εφαρμογή στα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης της νομοθεσίας σχετικά με: 
Α) την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 98/15 και 
Β) τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, Οδηγία 86/278/ΕΟΚ. 

Η Νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) 
Βάνια Αρμένη, Νομικός, Ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ 
Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το pdf

Σχετικά άρθρα