ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΦΤΩΧΙΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Lady william 220 common - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Lady william 220 common - Σόλων ΜΚΟ  Στην αυγή του 21ου Αιώνα, στην Ευρώπη, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο, να έχουν πιο επισφαλείς δουλειές και να αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχιας πολύ εντονότερα από τους άνδρες ενώ το πρόβλημα έχει επιδεινώσει η κρίση. Η Ένωση και τα κράτη μέλη χωριστά οφείλουν να αναλάβουν δράση για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά, τονίζει το ΕΚ με ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 27 Ιανουαρίου από την επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και κατατίθεται για ψήφιση από την ολομέλεια το Μάρτιο.

 

        Το 17% των γυναικών ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 36% αν υπολογισθεί μόνο το ατομικό εισόδημα και όχι το οικογενειακό. Παράλληλα, για την ίδια εργασία και αναλόγως του κράτους μέλους, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο από 14% ως 17,4% λιγότερο από ότι οι άνδρες, ενώ αποτελούν και τα δύο τρίτα του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Όσο περνούν τα χρόνια, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο, με τη φτώχια να πλήττει το 22% των ηλικιωμένων γυναικών, σχεδόν τη μία στις τέσσερις, έναντι του 16% των ανδρών.

         Τον μεγαλύτερο κίνδυνο διολίσθησης στη φτώχια αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηλικιωμένες, οι ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία και οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητα.

Τι μπορεί να γίνει
        Όπως σημειώνει η εισηγήτρια του σώματος για την Έκθεση, Ρουμάνα ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Rovana Plumb, το όλο θέμα της γυναικείας φτώχιας “δεν έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται με συστηματικό τρόπο παρά σχετικά πρόσφατα”. “Η κρίση έχει συγκεκριμένες αρνητικές συνέπειες ειδικά για τις συνθήκες ζωής και εργασίας των γυναικών καθώς και για τη θέση τους στην κοινωνία”, συμπληρώνει, για να παρατηρήσει ότι “οι Ευρωπαίες που δεν έχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ή που είναι εγκλωβισμένες στην παραοικονομία είναι τετραπλάσιες από τους άνδρες.

        Η έκθεσή της, που ενέκρινε η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν μέτρα για την ισότητα των φύλων σε κάθε νομοθεσία και να εκπονήσουν συγκεκριμένα προγράμματα, σε εθνικό επίπεδο, για την καταπολέμηση της φτώχιας. Ειδικά δε τα κράτη μέλη, καλούνται να εκπονήσουν εξειδικευμένα προγράμματα για την ενεργό ένταξη ή επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασία, με στόχο τη μείωση της διαφοράς στις αμοιβές κατά μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως με στόχο να φθάσει η μείωση τις δέκα μονάδες μέχρι το 2020. Όπως σημειώνεται τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και ιδίως του Κοινωνικού Ταμείου, για να χρηματοδοτήσουν δράσεις καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

        Τέλος ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Γυναικών με στόχο τη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των ευκαιριών που τους δίδονται.

         Το άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί και αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες είναι η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και, στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν τον κρίσιμο ρόλο που έχει η παροχή επαρκούς φροντίδας για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σημειώνουν επίσης ότι τα συστήματα συνταξιοδότησης ως έχουν σήμερα στα κράτη μέλη απλώς δεν είναι δίκαιο καθώς συνήθως δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τη διακοπή της επαγγελματικής ζωής που επιβάλλει η γέννηση των παιδιών.

         Υπάρχει δε πάντα, επισημαίνει η έκθεση, το σοβαρότατο πρόβλημα της οικογενειακής βίας εις βάρος των γυναικών που εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ αλλά αποτελεί και παράγοντα που επιδεινώνει το ζήτημα της φτώχιας επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και την υγεία των θυμάτων.

         Όπως σημειώνει η Plumb, “οι γυναίκες είναι φτωχότερες από τους άνδρες παγκοσμίως αλλά και σε κάθε ένα κράτος μέλος ενώ η συμβολή τους στην οικογένεια, την κοινωνία και την οικονομία υποτιμάται συστηματικά”.

 

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_el.htm

(Φωτό: wikimedia)

28 Ιανουαρίου 2011