ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (του Αλέξανδρου Μπέλεση)

foodcrisis - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

foodcrisis - Σόλων ΜΚΟΗ έλλειψη τροφίμων στην εποχή της «δημοκρατίας», της ρομποτικής και της μικροηλεκτρονικής είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Τα αίτια είναι πολλά και ήδη συζητάμε για την επόμενη κερδοσκοπική έλλειψη τροφίμων. Κοινή έκκληση κάνουν,  ΜΚΟ, ιδρύματα και οργανισμοί με την παρακάτω επιστολή, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα όπως την δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων που θα αποτρέπουν όχι μόνο την ανθρωπιστική καταστροφή αλλά και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια πάνω στα βασικά είδη διατροφής. Η επιστολή απευθύνεται στις κυβερνήσεις, τον ΟΗΕ, και στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 Διεθνής έκκληση για συντονισμένη προσέγγιση στο ζήτημα των αποθεμάτων τροφίμων

Θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε για μια ταχεία και ολοκληρωμένη δράση για την δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων, τον τερματισμό της πείνας στον κόσμο και την συμβολή στην σταθεροποίηση των αγορών. 

       Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν αναφέρθηκε στην πείνα, όταν μίλησε για «μια κηλίδα στην ανθρωπότητα», που απαιτεί τον διεθνή συντονισμό και την ηγεσία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια του 2008, αλλά και στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής Τροφίμων το 2009 (L’Aquila, Ιταλία), οι κυβερνήσεις αναγνώρισαν την αξία των αποθεμάτων τροφίμων που προορίζονται για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, έλλειψης τροφίμων αλλά και για τον περιορισμό της αστάθειας των τιμών, ζητώντας την επανεξέταση αυτού του θέματος ως μέρος της συντονισμένης αντίδρασης για την παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Δυστυχώς, λίγα έχουν γίνει για να αξιοποιηθεί το δυναμικό των εν λόγω προτάσεων.

       Το 2010, εμείς, οι υπογεγραμμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εξακολουθούμε να ανησυχούμε με την έλλειψη δραστηριότητας από τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα για την διερεύνηση και δημιουργία ενός αποθέματος τροφίμων σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο.        
        Συγκεκριμένα, καλούμε τις κυβερνήσεις να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μια πλήρη ανασκόπηση των αποθεμάτων τροφίμων, ενσωματώνοντας τα διδάγματα αλλά και τον εντοπισμό πιθανών μοντέλων, επίσης, τη χορήγηση των κατάλληλων πόρων και τον καθορισμό μιας επιχειρησιακού  σχεδιασμού προθεσμίας  για διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής από το τέλος του 2010.

        Είναι καιρός για την ανάληψη αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτιών της επισιτιστικής ανασφάλειας και να αποφευχθεί η επανάληψη της πρόσφατης κορύφωσης των τιμών των τροφίμων. Τα αποθεματικά τροφίμων αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης και διανομής των τροφίμων. Μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα των κυβερνήσεων να περιορίσουν την υπερβολική μεταβλητότητα της τιμής τους, τόσο για τους αγρότες και τους καταναλωτές. 
      Μπορούν να υποστηρίξουν τους γεωργούς, βοηθώντας τους να προβλέψουν τις αγορές τους, καθώς και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Μπορούν να συνεισφέρουν στις τοπικές, εθνικές και περιφερειακές αγορές, όπου οι πόροι λείπουν. Το σημαντικότερο, τα ρυθμιστικά αποθέματα τροφίμων, μπορούν επίσης να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις σε συναλλαγματικά αποθέματα αντισταθμίζοντας το σοκ της προσφοράς ή τις απότομες αυξήσεις της ζήτησης, και να διευκολύνουν την ανθρωπιστική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έλλειψης τροφίμων. Τα εθνικά, περιφερειακά και διεθνή αποθέματα τροφίμων είναι εξαιρετικά απαραίτητα, λόγω της πραγματικότητας της αλλαγής του κλίματος και των επιπτώσεών του στην παραγωγή και στην προμήθεια των τροφίμων.

        Δεδομένου ότι η συνολική αναθεώρηση πραγματοποιείται, πιστεύουμε ότι η παρακάτω μέτρα μπορούν να ληφθούν από τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν άμεσα μια πολυμερή σχέδιο.

        Συγκεκριμένα, ζητούμε οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν τα παρακάτω κρίσιμα βήματα: 
1. Να αυξήσουν τις ξένες και εγχώριες επενδύσεις για την επίτευξη πολιτισμικά κατάλληλων τοπικών και περιφερειακών αποθεματικών των τροφίμων. Ως χορηγοί οι κυβερνήσεις να επιδιώκουν: να κινητοποιήσουν τις επενδύσεις για την ενίσχυση σχεδίων εθνικής επάρκειας τροφίμων, τα αποθέματα τροφίμων θα πρέπει να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής βοήθειας και της εγχώριας αγροτικής πολιτικής ατζέντας, με ειδική μέριμνα ώστε οι μηχανισμοί τροφίμων να μην υπονομεύουν τα τοπικά συστήματα παραγωγής τροφίμων.

2. Να οδηγήσουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας διεθνούς επιτροπής για τη  δημιουργία αποθεματικών τροφίμων , που να συντονίζεται από την αρμόδια επιτροπή για την επισιτιστική ασφάλεια του ΟΗΕ (FAO), προβαίνοντας σε συστάσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός συντονισμένου συστήματος αποθέματος τροφίμων.

3. Στήριξη των πολυμερών, περιφερειακών και διμερών γεωργικών εμπορικών κανόνων που επιτρέπουν σε αναπτυσσόμενες χώρες να επενδύσουν στην παραγωγή και στην απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη του εγχειρήματος δημιουργίας αποθέματος τροφίμων.

4. Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης για την επισιτιστική βοήθεια, διασφαλίζοντας ότι οι εισφορές προς τα αποθεματικά της επισιτιστικής ασφάλειας να υπολογίζονται ως επιλέξιμες για την κάλυψη υποχρεώσεων της σύμβασης.

        Με τον αριθμό των υποσιτιζόμενων ανθρώπων ανά τον κόσμο να ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος που οδήγησαν στην πρωτοφανή έξαρση των τιμών σε βασικά είδη διατροφής. Για την αντιμετώπιση των πολύπλευρων βασικών αιτιών της επισιτιστικής ανασφάλειας, ζητούμε από τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα να θέσουν το ζήτημα των αποθεματικών τροφίμων στο επίκεντρο των πολιτικών τους εκτιμήσεων.

Με εκτίμηση,

Ιnstitute for Agriculture and Trade Policy (IATP)
Asian Farmers Association (AFA)
Collectif Stratégies Alimentaires (CSA)
National Farmers Union (NFU), USA
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Mexico
National Family Farm Coalition (NFFC), USA
Reseau des Organizations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
Canadian Foodgrains Bank

AAI-Latin America (Agribusiness Action Initiatives)
Action Aid International
Africa Europe Faith & Justice Network (AEFJN)
Agricultural Missions, Inc.
Asian Secretariat for the Development of Human Resources in Rural Areas (AsiaDHRRA)
CCFD-Terre Solidaire, France
Center for Health Policy and Innovation, South Africa
Center of Concern, USA
Centro Cultural Social y del Medio Ambiente Ceibo, Chile
Centro Ecoceanos, Chile
Church World Service
CIDSE
Community Alliance for Global Justice, USA
Compassion in World Farming, UK
Ecumenical Advocacy Alliance
Fair, Italy
FIAN International
FOCO Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, Argentina
Food & Water Watch, USA
Food Democracy Now!, USA
Food Systems Integrity, USA Ghana Trade and Livelihoods Coalition (GTLC)
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika /Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Germany
Global Policy Forum
Grassroots International
IBON International
IDEAR/CONGCOOP (Instituto de Estudios Agrarios y Rurales/ Coordinación de ONG y Cooperativas), Guatemala
International Gender and Trade Network (IGTN)
ISDE Bangladesh
Jagrata Juba Shangha (JJS), Bangladesh
Kentucky Interfaith Taskforce on Latin America and the Caribbean, USA
Malcolm X Center for Self Determination, USA
Maryknoll Office for Global Concerns, USA Red de Accion Ciudadana Frente al Libre Comercio e Inversion Sinti Techan, El Salvador
Mujer Rural y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional de Colombia
Ngo M.A.I.S., Italy
Partners In Health, USA Presbyterian Hunger Program, Presbyterian Church, USA
Pesticide Action Network North America (PANNA)
PLANT (Partners for the Land & Agricultural Needs of Traditional Peoples), USA
Platform ABC, The Netherlands
Red de Ambientalistsa en Accion de El Salvador
Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio, Mexico
Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights, USA
Rural Coalition/Coalición Rural, USA/Mexico
Share The World’s Resources, UK
Social Concerns/Rural Life Office—Diocese of Jefferson City, USA
Society Against Poverty and Hunger (SAPH), Nigeria
The Carbon Philter Institute, UK
The Corner House, UK
The Second Chance Foundation, USA
WhyHunger, USA
World Development Movement, UK

Για να προσθέσετε τον οργανισμό σας σε αυτή τη λίστα, παρακαλούμε γράψτε Eleonore Wesserle στο ewesserle@iatp.org    

Δείτε εδώ την επιστολή σε μορφή PDF

Σύνδεσμος στην πρωτότυπη πηγή

Σχετικά άρθρα:

1.    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ — Σειρά Εργατικό Κίνημα – Οικονομία

2.     ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛH ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ… — Σειρά Διεθνείς Σχέσεις & Διακυβέρνηση

3.     ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΟΡΟΥ ΖΩΗΣ — Σειρά Νερό

4.     ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ: ΟΥΤΟΠΙΑ ‘Η ΩΡΙΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ — Σειρά Εργατικό Κίνημα Οικονομία

Απόδοση κειμένου: Αλέξανδρος Μπέλεσης
Μέλος της ΜΚΟ Σόλων
info@solon.org.gr 

3 Iουνίου 2010

Σχετικά άρθρα