ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

rubb - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

 

rubb - Σόλων ΜΚΟ

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, πάνω από το ήμισυ όλων των εδώδιμων καλλιεργειών παγκοσμίως προορίζονται σήμερα για ζωοτροφές, ο δε διπλασιασμός του πλούτου οδηγεί κατά κανόνα σε αύξηση της πίεσης στο περιβάλλον κατά 60 έως 80 %. Η έκθεση των 149 σελίδων, η οποία εκπονήθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων, αναφέρει ότι οι νομοθέτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην καλή κατάσταση της Γης πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους φόρους και άλλα κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνουν τις φιλικότερες προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές και να μειώσουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων.  

         Ο κ. Janez Potočnik, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, δήλωσε: «Η παρούσα έκθεση δίνει έμφαση στην επείγουσα ανάγκη μετάβασης σε μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων. Πρόκειται για τιτάνιο έργο, ουσιαστικό όμως για τη μελλοντική ευμάρεια και ποιότητα ζωής. Εάν θέλουμε στ’ αλήθεια να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους, τότε η αλλαγή στις ενδείξεις των τιμών μέσω φορολόγησης συγκαταλέγεται στις αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις.»  

        «Μπορούμε να επιτύχουμε συγχρόνως βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και καλή κατάσταση του περιβάλλοντος», δήλωσε η κα Angela Cropper, αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. «Ως πρώτο βήμα δίνεται έμφαση σε όσες προσπάθειες έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στη μείωση των ζημιών που υπέστησαν τα οικοσυστήματα από τον άνθρωπο. Η παρούσα έκθεση αποτελεί εν προκειμένω σημαντική συμβολή και μπορεί να ληφθεί υπόψη από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Όσον αφορά τους πολίτες, επαναλαμβάνονται οι γνωστές συμβουλές: μειώστε την κατανάλωση κρέατος, σβήστε τα φώτα, μονώστε τα σπίτια, χαμηλώστε τον θερμοστάτη ή το κλιματιστικό, αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια και αφήστε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο όσο το δυνατόν περισσότερο – οι ενέργειες αυτές αποφέρουν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κέρδος και είναι επωφελείς, στο μέγιστο βαθμό, για τη Μητέρα Γη.»


Οι κύριοι υπαίτιοι
 
        Η έκθεση «Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials» (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατανάλωσης και της παραγωγής: προϊόντα και υλικά προτεραιότητας) αποτελεί την τελευταία μιας σειράς εκθέσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων. 
        Χρησιμοποιώντας αναλύσεις με βάση τον κύκλο ζωής, ταξινομεί τα υλικά και την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, κατανάλωση και διάθεση, και προσδιορίζει τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τα υλικά που ευθύνονται περισσότερο για τις περιβαλλοντικές ζημίες ανά την υφήλιο. Στην κορυφή του καταλόγου βρίσκονται τα γεωργικά προϊόντα, ιδίως τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, διότι πάνω από το ήμισυ του συνόλου των καλλιεργειών παγκοσμίως χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή. 
        Οι χρήστες ορυκτών καυσίμων βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο, ιδίως οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και άλλες βιομηχανίες έντασης ενέργειας, η θέρμανση των κατοικιών και οι μεταφορές. Στα υλικά με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους συγκαταλέγονται τα πλαστικά, ο σίδηρος, το ατσάλι και το αλουμίνιο.

        Η επιτροπή θεωρεί ότι προτεραιότητα για μείωση έχουν οι ακόλουθες πιέσεις στο περιβάλλον: η αλλαγή του κλίματος, η αλλαγή ενδιαιτήματος, η ρύπανση από άζωτο και φώσφορο, η υπερεκμετάλλευση των αλιευμάτων, των δασών και άλλων πόρων, τα χωροκατακτητικά είδη, ο μη ασφαλής εφοδιασμός σε πόσιμο νερό και η απουσία ασφαλών εγκαταστάσεων αποχέτευσης, η οικιακή καύση στερεών καυσίμων, η έκθεση στο μόλυβδο, η ρύπανση της ατμόσφαιρας των αστικών κέντρων και η έκθεση σε σωματίδια στον χώρο εργασίας.


Οι κίνδυνοι της αφθονίας
 
        Η επιτροπή παρέχει μια σειρά στοιχείων βάσει των οποίων αποδεικνύεται, σε ανησυχητικό βαθμό, ότι η ευμάρεια και οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον αναπτύσσονται παράλληλα, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη ευμάρεια οδηγεί σε μικρότερο περιβαλλοντικό «αποτύπωμα».

         Στην έκθεση αναφέρεται ότι, ενώ η μεγαλύτερη αφθονία μπορεί να οδηγήσει σε σχετικά απλές διαδικαστικές αλλαγές και σε συσκευές ελέγχου των τοπικών πηγών συμβατικής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, η αυξανόμενη ευμάρεια οδηγεί επίσης στην επιδείνωση προβλημάτων μεγαλύτερης κλίμακας, όπως η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
        Όσον αφορά το CO2, στην έκθεση αναφέρεται ότι «ο διπλασιασμός του πλούτου οδηγεί κατά κανόνα σε αύξηση της πίεσης στο περιβάλλον κατά 60 έως 80%, ποσοστό το οποίο ορισμένες φορές είναι μεγαλύτερο στις αναδυόμενες οικονομίες».


Ιστορικό: Διεθνής Επιτροπή για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων
 
       Η Διεθνής Επιτροπή για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων συγκροτήθηκε για να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, σε μια προσπάθεια να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Στηρίζεται στις απόψεις ειδικών περιβαλλοντολόγων από ολόκληρο τον κόσμο. Στην επιτροπή συμπροεδρεύουν ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων κ. Ashok Khosla και ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του γερμανικού Ομοσπονδιακού  Κοινοβουλίου καθηγητής κ. Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Πλήρες κείμενο της έκθεσης (στα αγγλικά): http://www.unep.org/resourcepanel/

3 Ιουνίου 2010

(Πηγή: europa.eu