ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

sea - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

sea - Σόλων ΜΚΟΗ θάλασσα έπαιζε ανέκαθεν καθοριστικό ρόλο στην ευημερία της Ευρώπης. Η ήπειρός μας έχει σχεδόν 70.000 χλμ. ακτογραμμής και 22 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι παράκτιες ή νησιωτικές χώρες. 

        Στις θαλάσσιες περιοχές το 40% του πληθυσμού ζει από δραστηριότητες σχετικές με τη θάλασσα, οι θαλάσσιες περιοχές αντιπροσωπεύουν το 40% της οικονομίας μας και απασχολούν περίπου 5 εκατομμύρια άτομα.

         Για όλους αυτούς τους λόγους, η 20ή Μαΐου έχει καθιερωθεί στην ΕΕ ως η «Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα». Φέτος, σε συνεργασία με την Ιταλική Κυβέρνηση, η Επιτροπή διοργανώνει τριήμερη διάσκεψη στη Ρώμη από τις 18 έως τις 20 Μαΐου. Αυτό το σημαντικό γεγονός συγκεντρώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τις διοικήσεις και άλλους φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, αυτή τη φορά, από πολλές τρίτες χώρες, ιδίως από την περιοχή της Μεσογείου, προκειμένου να συζητήσουν τις παγκόσμιες αλλαγές που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στον τομέα της θάλασσας. 
        Η «Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα» θεσπίστηκε ως μια από τις κύριες δράσεις της ενιαίας θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, η οποία δρομολογήθηκε το 2007.

        Η διάσκεψη «Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα» των άμεσα ενδιαφερομένων στη Ρώμη θα συγκεντρώσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους από τον χώρο των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους δημοσιογράφους από ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, για να συζητήσουν ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών και πρακτικών, όπως η ενιαία θαλάσσια διακυβέρνηση, οι αναδυόμενες τεχνολογίες, η παραγωγή ενέργειας, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα συστήματα επιτήρησης θαλασσών, ο βιώσιμος παράκτιος τουρισμός, η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και άλλα. 
       Οι απόψεις που θα εκφραστούν στη διάσκεψη θα συμβάλουν στη χάραξη της μελλοντικής ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ.

        Επίσης, στη Ρώμη, πριν και μετά τη διάσκεψη, οι οργανώσεις των άμεσα ενδιαφερομένων θα διοργανώσουν ορισμένες εργομηγύρεις και παρουσιάσεις επί θεμάτων σχετικών με το θεματολόγιο της διάσκεψης. Εκτός από την κεντρική διάσκεψη στη Ρώμη, θα πραγματοποιηθούν περίπου 40 εκδηλώσεις στα κράτη μέλη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις εν λόγω τοπικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται διασκέψεις ή εργομηγύρεις, καθώς και ημέρες ελεύθερης εισόδου σε λιμένες και περιβαλλοντικά έργα.

         Το πρόγραμμα της διάσκεψης της Ρώμης περιλαμβάνει τις κεντρικές ομιλίες του ιταλού Πρωθυπουργού κ. Silvio Berlusconi, της Τσεχικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Οι δύο διοργανωτές της διάσκεψης είναι ο ευρωπαίος Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Joe Borg και ο ιταλός Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Altero Matteoli. Επίσης, στη διάσκεψη θα μιλήσει και ο ιταλός Υπουργός Εξωτερικών κ. Franco Frattini. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί επιπλέον από τον αντιπρόεδρό της, αρμόδιο για την πολιτική για τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία, κ. Günter Verheugen και τον αντιπρόεδρό της, αρμόδιο για τις μεταφορές, κ. Antonio Tajani. Σε μια σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης θα γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων της ενιαίας θαλάσσιας πολιτικής από τη δρομολόγησή της και θα συζητηθεί η μελλοντική της πορεία.

         Από τότε που έγινε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ενιαία θαλάσσια πολιτική τον Οκτώβριο του 2007 και την επακόλουθη έγκρισή της από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Δεκέμβριο του 2007, έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός συνεκτικού πλαισίου για την προώθηση της συνέργειας και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής που αφορούν τη θάλασσα. 
         Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2007, η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει μια δέσμη προτάσεων προκειμένου, παραδείγματος χάριν, να προωθήσει τη θαλάσσια έρευνα και να αναπτύξει τους λιμένες της ΕΕ, να προωθήσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και έναν θαλάσσιο χώρο μεταφορών χωρίς φραγμούς, καθώς και την παραγωγή αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας. 

        Οι άλλες προτάσεις αφορούν στρατηγικές για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, την παροχή στήριξης στους εργαζόμενους στη θάλασσα και στις θαλάσσιες μεταφορές ή περιλαμβάνουν προσεγγίσεις για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση. Στον τομέα της αλιείας, η Επιτροπή έχει υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, τη βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής της νομοθεσίας και έχει επίσης δρομολογήσει μια πανευρωπαϊκή διαδικασία διαβουλεύσεων για την εκ βάθρων μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

        «Στις 20 Μαΐου γιορτάζουμε την ετήσια “Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα”, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso. Και πρόσθεσε: «Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν επίγνωση της σημασίας που έχει η κοινή θαλάσσια κληρονομιά και το μέλλον μας. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μας αντικατοπτρίζει ένα σαφές όραμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της θαλάσσιας ευημερίας, αειφορίας και ασφάλειας και συνδέεται στενά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ανάκαμψη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

         Ο κ. Joe Borg, ευρωπαίος Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας δήλωσε: «Η ενιαία θαλάσσια πολιτική της ΕΕ θέτει τον τομέα της θάλασσας και τις παράκτιες περιοχές, που κατά παράδοση τοποθετούνταν στην περιφέρεια, στο επίκεντρο μιας νέας και δυναμικής πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι πεπεισμένα ότι οι ιδιαιτερότητες των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών πρέπει να αντιμετωπιστούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο. Στη Ρώμη, τα θεσμικά όργανα και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα συζητήσουν τις νέες προοπτικές διαχείρισης των ωκεανών, των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών με βιώσιμο τρόπο υπό μια ενιαία και σφαιρική στρατηγική».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

–  Ημέρα για τη θάλασσα:

http://ec.europa.eu/maritimeday

–  Εκδηλώσεις των άμεσα ενδιαφερομένων στη Ρώμη:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/side_events_en.html

–   Εκδηλώσεις των άμεσα ενδιαφερομένων στα κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/events_in_member_states_en.html

– Τριμερής δήλωση, Μάιος 2008:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/maritime_policy_action/20080520_original-signatures-declaratio_en.pdf

MEMO/09/240

 

(Πηγή: europa.eu)

18 Μαΐου 2009

Σχετικά άρθρα