ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση των διαφόρων ναυτιλιακών προκλήσεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Η βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων υποθέσεων θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για πλέον αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπιστούν κοινά ζητήματα για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες. Ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο, απειλές στην ασφάλεια της ναυτιλίας, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αρνητικές επενέργειες της κλιματικής αλλαγής, όλα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη πλέον συντονισμένης απάντησης της θαλάσσιας διακυβέρνησης στην περιοχή, επίσης σε συνεργασία με μεσογειακούς εταίρους εκτός ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η υδατοκαλλιέργεια όχι μόνο τροφοδοτεί ήδη τον πληθυσμό του πλανήτη μας με το ήμισυ περίπου της συνολικής ποσότητας ψαριών που καταναλώνει, αλλά διαθέτει ακόμη μεγάλες δυνατότητες προσφοράς.

        Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επισιτιστικούς κλάδους παγκοσμίως.  Η ΕΕ έχει καθιερώσει υψηλά πρότυπα ώστε οι μέθοδοι και η φιλοσοφία της υδατοκαλλιέργειας να εμφορούνται από πνεύμα αειφόρου ανάπτυξης, οι ευρωπαϊκές υδατοκαλλιέργειες πρωτοστατούν παγκοσμίως στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα...