ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε

 Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα καλύπτουν σημαντικά έργα υποδομής στον τομέα της ενέργειας, όπως ενεργειακές διασυνδέσεις, αιολι...

Διαβάστε περισσότερα...