ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε

windkraft1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

 windkraft1 - Σόλων ΜΚΟΣυγκεκριμένα, οι προτάσεις θα καλύπτουν σημαντικά έργα υποδομής στον τομέα της ενέργειας, όπως ενεργειακές διασυνδέσεις, αιολική ενέργεια ανοικτής θάλασσας, καθώς και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης («ΕΕΠΑ»), για το οποίο συμφώνησαν πρόσφατα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

         Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή πιστεύει ότι θα υπογράψει τις πρώτες χρηματοδοτικές συμφωνίες και αποφάσεις πριν από το τέλος του έτους. Συνολικά, θα διατεθεί χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 4 δισ. ευρώ περίπου για την υποστήριξη νέων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

          Η διαθέσιμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του ΕΕΠΑ,για το 2009 και 2010, θα ανέρχεται σε 3,98 δισ. ευρώ, και θα κατανέμεται ως εξής:

α)      έργα υποδομής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου (2,365 δισ. ευρώ)
β)      έργα αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας (565 εκατ. ευρώ)
γ)      έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα(1,050 δισ. ευρώ)

        Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος, κ. Andris Piebalgs: «Τα κεφάλαια που διατίθενται για την υλοποίηση των έργων θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και την απασχόληση στην ΕΕ και θα βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού των πλέον ευάλωτων κρατών μελών. 
         Επίσης, η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην ταχύτερη υλοποίηση του στόχου 20/20/20 μέχρι το 2020, προωθώντας για πρώτη φορά την ανάπτυξη, σε μεγάλη κλίμακα, τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, και την εφαρμογή ανεμογεννητριών μεγάλης ισχύος.».

Για περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) και τον κατάλογο των επιλέξιμων έργων, βλ. IP/09/804

Το κείμενο του διαγωνισμού καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Επιτροπής.

(Πηγή: europa.eu)

26 Μαΐου 2009

Σχετικά άρθρα