ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ • Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (του Δημοσθένη Κυριαζή)

pliroforia 520 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

pliroforia 520 - Σόλων ΜΚΟΤι σημαίνει κοινωνία της πληροφορίας

Η κοινωνία στην οποία ο κάθε πολίτης μπορεί, με τη χρήση των μέσων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, να συμμετέχει στην επιλογή των στόχων της και στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, εργασιακές και λοιπές δράσεις της, ονομάζεται Κοινωνία της Πληροφορίας. Μία τέτοια κοινωνία ονομάζεται επίσης: Κοινωνία της Γνώσης ή Κοινωνία των Δικτύων. Στην Ευρώπη επικράτησε ο όρος Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά πολλοί θεωρούν ότι ο όρος Κοινωνία των Δικτύων έχει μεγαλύτερη σαφήνεια και προστατεύει τους πολίτες από τα φαινόμενα παρανοήσεων που αναφέρονται στα επόμενα.

Από τις προαναφερθείσες συμμετοχές των πολιτών στις κοινωνικές δράσεις, δεσπόζουσα είναι αυτή της συμμετοχής τους στο πολιτικό σύστημα άσκησης της εξουσίας, γιατί αυτό έχει τη θεσμική αρμοδιότητα αλλά και την ισχύ να καθορίζει τις άλλες δράσεις των πολιτών. Συνεπώς η συμμετοχή των πολιτών στις υπόλοιπες δράσεις, χωρίς συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας, έχει μικρή και ασταθή αξία. Χωρίς την πρώτη συμμετοχή οι άλλες γρήγορα εξελίσσονται σε βερμπαλιστικές συμμετοχές, τόσο από την πίεση της νομοτέλειας της Εντροπίας, όσο και από αυτήν της ιδιοτέλειας των ανθρώπων. Η ιδιοτέλεια είναι φυσικό χαρακτηριστικό που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και βεβαίως και στους ασκούντες την εξουσία, παρά τα αντιθέτως διακηρυσσόμενα από αυτούς. Στο χωριό μου λένε: «κι ο παππάς βλογάει πρώτα τα γένια του»

Γεγονότα και Πληροφορίες

Στην Πληροφορική τα «προϊόντα» των αισθητήρων ονομάζονται Events (Γεγονότα, ειδήσεις, συμβάντα) και τα «προϊόντα» της επεξεργασίας των Events από τους υπολογιστές, ονομάζονται Πληροφορίες. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει και στον άνθρωπο. Πληροφορίες δεν είναι αυτά που βλέπουμε και ακούμε, αλλά τα προϊόντα της λογικής επεξεργασίας τους από τον εγκέφαλο. Αυτό συνάγεται και από την ετυμολογία του όρου πληροφορία (πληροφορώ =  πλήρως + φέρω), που σαφώς δηλώνει ότι πληροφορία είναι κάτι περισσότερο από αυτά που ακούμε και βλέπουμε.

Η πληροφορία συνεπώς είναι προϊόν του κάθε ανθρώπου που δημιουργείται από την εγκεφαλική/λογική επεξεργασία αυτών που ακούει, βλέπει και γενικά αντιλαμβάνεται με τα αισθητήρια όργανα του. Η λογική επεξεργασία του εγκεφάλου και όχι τα αισθητήρια όργανα, δημιουργούν τις πληροφορίες. Η λογική επεξεργασία δημιουργεί επίσης τη γνώση και τη σοφία, με μια βαθμιδωτή διαδικασία που με μαθηματικό φορμαλισμό μπορεί να διατυπωθεί ως ακολούθως:

  • Γεγονότα + Λογική Επεξεργασία= Πληροφορίες.
  • Πληροφορίες +Λογική  Επεξεργασία= Γνώση. 
  • Γνώσεις + Λογική Επεξεργασία= Σοφία. 

Αν συνεπώς ο άνθρωπος απολέσει την ικανότητα μετασχηματισμού των γεγονότων σε πληροφορίες, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα για την ικανότητα του παραγωγής γνώσεως από τις πληροφορίες και παραγωγής σοφίας από τις γνώσεις.

Η απόκτηση  πληροφοριών δεν είναι μία παροχή από τρίτους, αλλά μια κατάκτηση, όπως αυτή της γνώσεως και της σοφίας, του κάθε ανθρώπου.  

Παρά ταύτα, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι οι από τα ΜΜΕ και τους ιστότοπους του διαδικτύου παρουσιαζόμενες ειδήσεις και απόψεις (Events) είναι παροχή πληροφοριών και γι’ αυτό τις… «καταναλώνουν χωρίς να τις επεξεργάζονται, όπως είναι».

Στην κοινωνία της πληροφορίας η απόκτηση πληθώρας ειδήσεων (events) είναι εύκολη. Πιο σημαντικό όμως πλεονέκτημα της είναι ότι η εγκεφαλική/λογική επεξεργασία των ειδήσεων μπορεί σήμερα να γίνεται ευκολότερα, γρηγορότερα και με μικρότερο κόστος, με τη χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας. Αυτή τη δυνατότητα τη γνωρίζουν άριστα οι ερευνητές, που πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν απλά τα υπάρχοντα εργαλεία, αλλά αναπτύσσουν νέα που διευκολύνουν την προσπάθεια τους για περισσότερη και ταχύτερη εγκεφαλική επεξεργασία των events. Όμως, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η σημερινή τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει τη λογική δύναμη του ανθρώπου. Μεγάλο και επικίνδυνο λάθος. «Τα εργαλεία βοηθούν αλλά δεν υποκαθιστούν το μάστορα»

Το παραπάνω συμπέρασμα πρέπει να κατανοηθεί και να βιωθεί από τους ανθρώπους «της Κοινωνίας της Πληροφορίας», γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επικρατήσει η άποψη και κυρίως η πρακτική, ότι  η απόκτηση πληθώρας ειδήσεων αποτελεί αυτομάτως και χωρίς τη λογική επεξεργασία τους, απόκτηση πληροφοριών, γνώσεως και σοφίας. Είναι προφανές ότι μια τέτοια άποψη και πρακτική θα οδηγήσει στην ατροφία του «εγκεφαλικού / λογικού επεξεργαστή»  και θα μεταλλάξει τους ανθρώπους σε όντα που θα επεξεργάζονται τα γεγονότα με τη δύναμη των ενστίκτων και των κινήτρων και όχι της λογικής.

Το μεγαλύτερο κατά της ανθρωπότητας έγκλημα

Αν οι πολίτες της κοινωνίας της πληροφορίας σταματήσουν να επεξεργάζονται λογικά τα προϊόντα των αισθητήρων τους γιατί τα θεωρούν πληροφορίες, τότε νομοτελειακά και με δαρβινικού τύπου διαδικασία, η πλειονότητα των ανθρώπων θα μεταλλαχθεί από όντα «κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού», σε όντα που θα επεξεργάζονται τα γεγονότα με τη δύναμη των ενστίκτων και των κινήτρων· σε άλογα όντα. Αυτή η μετάλλαξη θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κατά της ανθρωπότητας έγκλημα.

Οι θύτες και τα αίτια του εγκλήματος

Ο εντοπισμός των θυτών και των αιτίων ενός εγκλήματος γίνεται εύκολα και αξιόπιστα με εφαρμογή του «δόγματος των εισαγγελέων». Κατά το δόγμα αυτό θύτες ενός εγκλήματος είναι αυτοί των οποίων τα συμφέροντα υπηρετούνται από το έγκλημα.

Η χωρίς λογική επεξεργασία θεώρηση γεγονότων και απόψεων ως πληροφορίες, που ουσιαστικά είναι  το προαναφερθέν έγκλημα,  υπηρετεί τα συμφέροντα των εκπροσώπων των πολιτών, των εκπροσώπων των εργαζομένων και των ανθρώπων των ΜΜΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί  υποχρέωση και ευθύνη όλων αυτών είναι να υπηρετούν τα συμφέροντα του συνόλου των πολιτών και όχι τα δικά τους. Επειδή όμως αυτό πολλές φορές είναι αντίθετο με τις φιλοδοξίες και τα  συμφέροντα τους, το καλό το παλικάρι βρήκε… άλλο μονοπάτι· τη χειραγώγηση των πολιτών ώστε τα συμφέροντα τους να… αποτελούν τη βούληση των πολιτών!! Η χειραγώγηση όμως αυτή  επιτυγχάνεται μόνο όταν οι πολίτες επεξεργάζονται τα γεγονότα με τη δύναμη των ενστίκτων και των κινήτρων και όχι με την δύναμη της λογικής.

Για να έχουν οι πολιτικοί, πνευματικοί και οικονομικοί «μεσσίες» μεγάλη ισχύ, οι πολίτες  δεν πρέπει να καταλαβαίνουν αλλά να πιστεύουν και εμπιστεύονται. Όμως, όπως μια κινέζικη παροιμία λέει, «οι γνήσιοι μεσσίες δεν χαρίζουν στους ανθρώπους ψάρια, αλλά τους μαθαίνουν να ψαρεύουν».

Η προστασία από το μείζον έγκλημα.

Είναι γεγονός ότι η θεώρηση των γεγονότων ως πληροφοριών, καλλιεργείται και αναπτύσσεται στον τομέα της κοινωνικής ζωής, στον τομέα άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Αντίθετα, στον τομέα της ατομικής ζωής οι άνθρωποι δημιουργούν γνήσιες και αξιόπιστες πληροφορίες, επεξεργαζόμενοι τα γεγονότα με τη δική τους λογική. Παρά ταύτα ο κίνδυνος από την κατανάλωση «πληροφοριών» επιλεκτικά στην κοινωνική ζωή είναι πολύ μεγάλος γιατί εκεί  καθορίζονται οι κανόνες και οι δυνατότητες της ατομικής μας ζωής.

Τα προηγούμενα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για να προστατευθούν οι άνθρωποι της Κοινωνίας της Πληροφορίας από το «μεγαλύτερο κατά της ανθρωπότητας έγκλημα» πρέπει να αποκτήσουν ξανά το στάτους «του άρχοντος και αρχόμενου πολίτη»· το στάτους που δημιουργεί υπευθύνους πολίτες· το στάτους  που θα διατηρήσει και θα ενισχύσει την ισχύ των ανθρώπων για επεξεργασία των events  με τη δύναμη της λογικής.

Το σημερινό πολίτευμα[i] των Ελλήνων, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους αντιπροσώπους των πολιτών να ενεργούν έτσι ώστε οι πολίτες: 
(1) να επεξεργάζονται τα γεγονότα με τη δύναμη των κινήτρων και των ενστίκτων και 
(2) να έχουν ευθύνη αλλά όχι και εξουσία, είναι ασύμβατο με τους στόχους και τις δυνατότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

___________
[i] Κατά τον αείμνηστο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Αριστόβουλο Μάνεση «η έννοια του πολιτεύματος συμπίπτει με την ουσιαστική έννοα του Συντάγματος» ή σε μαθηματικό φορμαλισμό Σύνταγμα = Πολίτευμα.


Πηγή: Ψηφιακή Άμεση Δημοκρατία, dd-democracy.gr