ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΕ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Ο ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – “ΝΙΚΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΤΑ

ste kyparissiakos caretta jpg - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

ste kyparissiakos caretta jpg - Σόλων ΜΚΟΔιορθώσεις ζητά το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία του «Περιφερειακού Πάρκου Κόλπου Κυπαρισσίας» και ειδικά στις περιοχές αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Στο ΣτΕ είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο ΠΔ για τη δημιουργία περιφερειακού πάρκου και τον καθορισμό όρων δόμησης στον Κόλπου Κυπαρισσίας και γύρω περιοχές όπως Θίνες, Στροφυλιά, Κακόβατος,παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα και Κατάκολο, κ.λπ.

Η επίμαχη περιοχή έχει ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000.

Με την υπ΄ αριθμό 32/2015 γνωμοδότησή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας επιστρέφει το σχέδιο ΠΔ στο αρμόδιο υπουργείο για τροποποιήσεις, καθώς έκρινε ότι η περιοχή μπορεί και πρέπει να ονομασθεί Εθνικό Πάρκο αντί Περιφερειακό. Έκρινε επίσης ότι τίθεται ζήτημα νομιμότητας ως προς το όριο αρτιότητας και ελάχιστης κατάτμησης των οικοπέδων στις επίμαχες περιοχές, και διατύπωσε ενστάσεις για τις χρήσεις των προστατευόμενων εκτάσεων.

Στο νότιο τμήμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου, μεταξύ του ποταμού Νέδα και του Αρκαδικού, και ειδικότερα στις παραλίες Ελαία, Αγιαννάκης, Βουνάκι και Καλό Νερό, εμφανίζεται η εντονότερη αναπαραγωγική δραστηριότητα της απειλούμενης χελώνας. Η περιοχή αυτή εκτιμάται ότι συγκεντρώνει πάνω από το 82% της συνολικής ωοτοκίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, ο οποίος θεωρείται η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο.

Στην γνωμοδότησή του το ΣτΕ αναφέρει ότι το επίμαχο πάρκο έχει τις νομοθετικές προϋποθέσεις να ονομαστεί Εθνικό Πάρκο και ο χαρακτηρισμός του ως περιφερειακού δεν είναι νόμιμος.

Ακόμη, το ΣτΕ ζητά να οριοθετηθούν οι οικισμοί που εμπίπτουν στις περιοχές Natura, και διατυπώνει ενστάσεις για τις επιτρεπόμενες χρήσεις των επίμαχων περιοχών, όπως είναι η ιππασία, καθώς θα υπάρξει κίνδυνος για τις φωλιές της χελώνας Caretta caretta και στα αμμοθινικά συστήματα της περιοχής.

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ ζητεί να ληφθούν υπόψη από το αρμόδιο υπουργείο οι παρατηρήσεις που έχει κάνει στην γνωμοδότησή του και να κατατεθεί άμεσα και πάλι για νέα νομοτεχνικού επιπέδου επεξεργασία.

 

Πηγή/φωτογραφίαeconews.gr