ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, 27 ΚΑΙ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

aegilops - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

aegilops - Σόλων ΜΚΟΟ θεσμός των Σχολείων Σπόρων του ΑΙΓΙΛΟΠΑ ξεκίνησε το 2012 στην Έδεσσα, με πρώτιστο σκοπό να βελτιώσει την ικανότητα των γεωργών να διαχειρίζονται την αγροβιοποικιλότητα μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής εμπειριών.

Επίσης με το σκεπτικό να ενδυναμώσει τα τοπικά συστήματα παραγωγής σπόρου, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια τόσο του σπόρου όσο και της τροφής σε επίπεδο αυτοσυντηρούμενης κοινότητας και επιπλέον να αναγνωριστούν ως πιθανές πηγές εσόδων για τους γεωργούς η παραγωγή προϊόντων που βασίζονται στην τοπική γνώση και τους φυτογενετικούς πόρους.


Επίσης με το σκεπτικό να ενδυναμώσει τα τοπικά συστήματα παραγωγής σπόρου, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια τόσο του σπόρου όσο και της τροφής σε επίπεδο αυτοσυντηρούμενης κοινότητας και επιπλέον να αναγνωριστούν ως πιθανές πηγές εσόδων για τους γεωργούς η παραγωγή προϊόντων που βασίζονται στην τοπική γνώση και τους φυτογενετικούς πόρους.

Στα πλαίσια αυτά και για τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών για την αποτελεσματική, επιτυχή διατήρηση και αξιοποίηση της γεωργικής βιοποικιλότητας της νήσου Λέσβου, ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ διοργανώνει

Σχολείο Σπόρων στη Λέσβο στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2014
στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (ΜΒΕΛ) στην Αγ. Παρασκευή
.

Η είσοδος είναι ελεύθερη . Δείτε το πρόγραμμα:

ISSUU-Πρόγραμμα Σχολείου Σπόρων Λέσβου


Πηγή: ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, aegilops.gr 

 

Σχετικά άρθρα