ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΑΡΚΤΙΚΗ (της Βάλιας Μπαζού)

save arctic - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

save arctic - Σόλων ΜΚΟΑυτό το καλοκαίρι επιλέξτε για τις διακο­πές σας την Αρκτική! Επιλέξτε ένα ταξί­δι στη µοναδική απάτητη, µέχρι σήµερα, περιοχή του πλανήτη, όπου κυριαρχούν οι ιδανικές αποχρώσεις του άσπρου και του µπλε. Γνωρίστε τις αρκούδες, τους λύκους και τις αλεπούδες, τις φώ­κιες, τις φάλαινες και τους θαλάσ­σιους ελέφαντες καθώς γλιστράνε στον πάγο και κάνουν εντυπωσια­κές βουτιές από την άκρη των παγόβουνων. Αυτό το καλοκαίρι πάµε Αρκτι­κή γιατί µετά θα είναι αργά.


Ο χρόνος έχει αρχίσει και µετράει αντίστροφα και του χρόνου ο Βόρει­ος Πόλος, όπως τον ξέρουµε, µπορεί να µην υπάρχει. Οι πάγοι λιώ­νουν και οι πετρελαϊ­κοί κολοσ­σοί ακονίζουν τα γεωτρύπανά τους για να «ρουφήξουν» πε­τρέλαιο και φυσικό αέριο. Τα «Αρκτικά Στρα­τιωτικά Τάγµατα» ετοιµάζονται για απόβαση, τα ειδικά υποβρύχια και τα πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά ζεσταίνουν τις µηχανές τους, οκτώ κράτη ετοιµάζο­νται να κόψουν την Αρκτική σε οικόπεδα.

Το ταξίδι στην Αρκτική είναι εύκολο και ανέξοδο. Αρκεί ένα κλικ στην ιστοσελίδα http://savethearctic.org/ – Σώστε την Αρκτική – και µια διαδικτυακή υπογραφή για να αφήσετε µαζί µε ένα εκατοµµύριο πολίτες του πλανήτη το αποτύπωµά σας, το όνοµά σας στην κορυφή του κόσµου.

Η «µάχη» της Greenpeace ξεκίνη­σε. Μια «µάχη» που δεν μπορεί να κερδηθεί χω­ρίς την πα­γκόσµια κινη­τοποίηση των πολιτών µε αίτηµα τη δη­µιουργία ενός παγκόσµιου καταφυγίου στην ακατοίκητη περιοχή γύρω από τον Βόρειο Πόλο – γνωστή και ως High Arctic -µε σκοπό να απαγορευτούν οι υπεράκτιες γεωτρήσεις πετρελαίου και η βιοµηχανική αλιεία στην ευρύτερη περιοχή. Η ιστορία της Αρκτικής αποτυπώνει µε τον πιο εύγλωττο τρόπο τα αδιέξοδα που δηµιουργεί ο κυρίαρχος τρόπος ανάπτυ­ξης αφού οι ίδιες εταιρείες που ευθύνο­νται για την εξαφάνιση των πάγων στην Αρκτική θα αυξήσουν τα κέρδη τους, θα επωφεληθούν από την εξόρυξη πετρε­λαίου!

Ο φαύλος κύκλος αρχίζει και τελει­ώνει µε τα ορυκτά καύσι­µα. Τα βρόµικα καύσιµα ευθύνονται σχεδόν για το σύνολο των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνονται για την κλιµα­τική αλλαγή, η οποία οδηγεί στην αύξη­ση της θερµοκρασίας του πλανήτη και στο λιώσιµο των πάγων. Και εκεί που η επιστήµη βλέπει ένα δυσεπίλυτο πρό­βληµα, η βιοµηχανία βλέπει ένα νέο Ελ Ντοράντο.

Έτσι, ενώ για περισσότερα από 800.000 χρόνια, ο πάγος απο­τελούσε ένα από τα µόνιµα χα­ρακτηριστικά του Αρκτικού Ωκεανού, η απάτητη περιο­χή του πλανήτη κινδυνεύει να µείνει χωρίς πάγο για πρώτη φορά από τό­τε που οι άνθρω­ποι εµφανίστηκαν στη Γη!


Βάλια Μπαζού
Πηγή/φωτό: Το Ποντίκι

Σχετικά άρθρα