ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

amea - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

amea - Σόλων ΜΚΟΔεκαετής στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζώης σε όλη την ΕΕ

        Περί τα 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ υποφέρουν από κάποια ήπια ή σοβαρή μορφή αναπηρίας. Τα φυσικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, παραδείγματος χάρη για την πρόσβαση στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας, τα καθιστούν ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

         Εξαιτίας του χαμηλότερου επιπέδου απασχόλησης και εκπαίδευσης, το ποσοστό φτώχειας για τα άτομα με αναπηρία είναι 70% υψηλότερο από τον μέσο όρο.

        Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα αυτά να ζουν καθημερινά όπως όλος ο κόσμος και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ.  
         Η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ, αυξάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναπηρίας και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την εξάλειψη των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη.

         Συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ΕΕ το 2007 με την υπογραφή, από κοινού με τα κράτη μέλη, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Στόχοι της στρατηγικής για τα πέντε πρώτα χρόνια είναι:

  • η χάραξη πολιτικών για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς αποκλεισμούς
  • η διασφάλιση ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρία. Το φόρουμ αυτό δίνει την ευκαιρία σε εμπειρογνώμονες να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες
  • η αναγνώριση των καρτών αναπηρίας σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση όσον αφορά την εργασία, τη ζωή και τα ταξίδια στην ΕΕ
  • η κατάρτιση προτύπων ώστε να είναι προσβάσιμα τα εκλογικά κέντρα και το υλικό των προεκλογικών εκστρατειών
  • η συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας και προετοιμασίας των υποψηφίων χωρών για προσχώρηση στην ΕΕ.

Η Επιτροπή πρόκειται επίσης να προτείνει μια “ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας”, στην οποία θα καθορίζονται πρότυπα της ΕΕ για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια κτήρια. Για παράδειγμα, η πράξη αυτή θα διευκολύνει τους κατασκευαστές υποβοηθητικών συσκευών, όπως τα αναπηρικά καροτσάκια και τα πληκτρολόγια με μεγάλους χαρακτήρες, να αναπτύσσουν διασυνοριακές εμπορικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους.

Η βελτίωση της προσβασιμότητας είναι σημαντική για τη δημιουργία ενός ευρύτερου κλίματος ίσων ευκαιριών για όλους στην ΕΕ. Θα έχει επίσης γενικότερα οφέλη για την οικονομία. Η στήριξη των βιομηχανιών που επενδύουν σε προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες θα δώσει ώθηση στην καινοτομία και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης.

Περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία

(Πηγή/φωτό: europa.eu

18 Νοεμβρίου 2010