ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

foodcrisis2007 2008listed byfaomap world - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

foodcrisis2007 2008listed byfaomap world - Σόλων ΜΚΟΣτις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2009, η ΕΕ αναλαμβάνει δέσμευση, η οποία είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, για τη βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα σε ολόκληρο τον κόσμο. 
        Η ΕΕ, με τη δέσμευση για άνω των 2 δισ. € που ανέλαβε στη σύνοδο της G8 στην Άκουιλα, εκτός από το «1 δισ. € της Επισιτιστικής Διευκόλυνσης της ΕΕ», αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

 «Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής πρέπει να είναι να θυμίζει στον καθένα μας ότι πρέπει να κάνουμε τ’ αδύνατα δυνατά για να μην πεινάσουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι. Για να ανταποκριθεί στην πρόκληση, το 1 δισ. € της Επισιτιστικής Διευκόλυνσης της ΕΕ αποδίδει γρήγορα και απτά αποτελέσματα διανέμοντας στους μικροκαλλιεργητές των αναπτυσσόμενων χωρών τους σπόρους και τα λιπάσματα που χρειάζονται για να αυξήσουν τη γεωργική παραγωγή τους. Θα βασιστούμε στην πείρα που αποκτήσαμε κατά την εφαρμογή της Επισιτιστικής Διευκόλυνσης για να εξασφαλίσουμε ότι η νέα υπόσχεση που δώσαμε στη σύνοδο κορυφής της G8 στην Άκουιλα θα είναι εξίσου αποτελεσματική για την καταπολέμηση της πείνας παγκοσμίως», δήλωσε ο Karel De Gucht, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια.

         Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποσιτίζονται. Πρόκειται για το 15%, δηλ το ένα έκτο του συνόλου της ανθρωπότητας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται λόγω της επισιτιστικής και της οικονομικής κρίσης. Η επισιτιστική ανασφάλεια απειλεί επομένως πραγματικά την επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για την εξάλειψη της έσχατης ένδειας έως το 2015.

         Η ΕΕ θέτει στο επίκεντρο της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες την επισιτιστική ασφάλεια, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, παρέχοντας ταχεία και μαζική υποστήριξη για την καταπολέμηση της συνεχώς αυξανόμενης πείνας στον κόσμο. Η δέσμευσή της αυτό το έτος στην πρωτοβουλία της Άκουιλα για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ΕΕ θα συνεισφέρει 2,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας τα οποία υπερβαίνουν κάθε άλλη συνεισφορά. Ήδη ξοδεύτηκε το 85 τοις εκατό του 1 δισ. € της Επισιτιστικής Διευκόλυνσης, απόδειξη ότι η ΕΕ παραμένει πιστή στη δέσμευσή να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των φτωχότερων σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι τηρεί τις υποσχέσεις της.

           Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Επισιτιστική Διευκόλυνση του 1 δισ. € έχει φτάσει, από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους που εγκαινιάστηκε, σε περισσότερους από 33 εκατομμύρια ανθρώπους χάρη στα αρχικά υπό διεξαγωγή ακόμη προγράμματά της και τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητά. Για παράδειγμα, στη Ζιμπάμπουε διατέθηκαν 26 000 τόνοι σπόροι και λιπάσματα για να διανεμηθούν σε 176 000 πιο ευάλωτους γεωργούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 10 με 15 τοις εκατό των μικροκαλλιεργητών της χώρας. Αυτή η κοινή προσπάθεια της ΕΕ και του Οργανισµού Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) μπορεί να διπλασιάσει την παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων.

           Στο Μπαγκλαντές, χάρη σε πρόγραμμα κοινό με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, 43 000 άτομα επιπλέον έχουν σήμερα πρόσβαση σε αλιευτικές δυνατότητες και ακόμη 60 000 άτομα ζουν σήμερα σε περιοχές που προστατεύονται από τη διείσδυση αλμυρών υδάτων.


Μέσα ενημέρωσης
:
        
Τα μέσα ενημέρωσης προσκαλούνται να παρευρεθούν σε ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών από τον κ. Koos Richelle, Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας συνεργασίας EuropeAid.

Θέμα: «Η εμπειρία της Επισιτιστικής Διευκόλυνσης: πραγματική παγκόσμια εταιρική σχέση και έγκαιρη αντίδραση», Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, 13.00 έως 14.00 στο Info Point External Cooperation, Rue de la Loi 43, ισόγειο, Βρυξέλλες.


Πληροφορίες και εγγραφή
:
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/conferences/2009/10-15_foodfacility_en.htm

Ιστορικό:
         
Λόγω της κρίσης που προκάλεσε η διόγκωση των τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2008 Επισιτιστική Διευκόλυνση 1 δισ. € για την ταχεία αντιμετώπιση του προβλήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες.

           Το γενικό σχέδιο για την εφαρμογή της Επισιτιστικής Διευκόλυνσης περιλαμβάνει κατάλογο με 50 χώρες στις οποίες χορηγείται επί του παρόντος και θα εξακολουθήσει να χορηγείται επί τρία έτη βοήθεια. Τον Απρίλιο 2009 είχαν ήδη χορηγηθεί 707 εκατ. €. Για λόγους εταιρικής σχέσης και αποτελεσματικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει και υποστηρίζει το ισχύον πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, καθώς και τις επενδύσεις στην παραγωγή τροφίμων και τους μηχανισμούς ασφαλείας των οργανισμών που εξειδικεύονται στον τομέα των τροφίμων. Η στήριξη λοιπόν παρέχεται μέσω διεθνών οργανισμών, περιφερειακών οργανισμών και εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και με πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 200 εκατ. € (τα οποία προβλέπονται για τα τέλη του 2009) για δραστηριότητες μη κρατικών φορέων, οργανισμών των κρατών μελών και άλλων επιλέξιμων φορέων υλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επισιτιστική ασφάλεια, βλ.:
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

 

(Πηγή: europa.eu)

16 Οκτωβρίου 2009

Σχετικά άρθρα