ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

sunspot co2 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

sunspot co2 - Σόλων ΜΚΟΠοια είναι η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην κλιματική αλλαγή; 

     Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ιουλίου 2009 παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2009.

       Η έρευνα εξετάζει κυρίως τα εξής:

–      Πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται την κλιματική αλλαγή σε σχέση με άλλα προβλήματα

–      Αν θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα

–      Τον βαθμό πληροφόρησης των πολιτών για την κλιματική αλλαγή – τις αιτίες που την προκαλούν, τις συνέπειές της και τους τρόπους καταπολέμησής της

–      Το πώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν τα εναλλακτικά καύσιμα και τις εκπομπές CO2

–      Αν πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να σταματήσει και τι αντίκτυπο έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία

–      Αν έχουν αναλάβει ατομική δράση για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα τρία σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα είναι η φτώχεια, παγκόσμια οικονομική κρίση και η κλιματική αλλαγή. Το ήμισυ των Ευρωπαίων (50%) πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά μείζονα πρόκληση για τον κόσμο. Σε επίπεδο χώρας, η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζεται ως σοβαρό πρόβλημα ιδίως στη Σουηδία (82%), στην Κύπρο (76%) και στην Ελλάδα (71%) ενώ η σοβαρότητά της περιορίζεται στην Πολωνία (33%), την Τσεχική Δημοκρατία (33%), την Τουρκία (32%) και την Πορτογαλία (30%).

       Αντιθέτως, τα οικονομικά οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σημειώνουν σαφή αύξηση: 62% σήμερα έναντι 56% πριν από ένα χρόνο. 

       Η συνειδητοποίηση των μέσων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αυξάνει η παραμένει σταθερή αναλόγως των περιπτώσεων:

–      Το 75% των Ευρωπαίων έναντι 70% πέρυσι, θεωρεί ότι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να προσφύγουμε στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως των «βιοκαυσίμων»

–      Το 59% των Ευρωπαίων έναντι 61% πέρυσι, δηλώνει ότι έχει δραστηριοποιηθεί ατομικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

–     Το 30%, έναντι 30% και πέρυσι, θεωρεί ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή οριακά μόνο.

–      Μόνο το 27% έναντι 26% πέρυσι, θεωρεί ότι η σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής υπερτιμάται ενώ το31% έναντι 31% και πέρυσι, υποστηρίζει ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι δυνατόν να ανακοπεί.

        Οι άνδρες είναι κατά μέσο όρο καλύτερα ενημερωμένοι σε σχέση με τις γυναίκες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Γενικά, οι πολίτες που δηλώνουν ότι είναι καλύτερα ενημερωμένοι για την κλιματική αλλαγή προέρχονται από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης: Σουηδία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία. Αντιθέτως, λιγότερο ενημερωμένοι δηλώνουν οι πολίτες της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας σχετικά με τις αιτίες, τις συνέπειες και τους τρόπους καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. 

Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση (στα αγγλικά):

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_313_en.pdf 

(Πηγή: europa.eu)

22 Ιουλίου 2009