ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

grow up among environment - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

grow up among environment - Σόλων ΜΚΟΣε εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, στις 22 και 23 Ιουνίου, θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην απασχόληση.

         Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει άλλο ένα φόρουμ «Αναδιάρθρωση» με τη συμμετοχή περίπου 300 υπευθύνων χάραξης πολιτικής και εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα εξετάσει θέματα όπως, π.χ., πόσες θέσεις εργασίας θα απολεσθούν και πόσες άλλες θα δημιουργηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής, πως θα εξελιχθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα, και ποιος θα είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων.

         Το σημερινό γεγονός που προαναγγέλλει την Πράσινη Εβδομάδα 2009, φέρνει κοντά εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων, εργοδότες, κυβερνήσεις και εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την αγορά εργασίας και τι μπορεί να γίνει για να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

        Οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή επηρεάζουν όλο και μεγαλύτερο τμήμα της οικονομίας. Μπορεί να δημιουργηθούν νέα «πράσινα» επαγγέλματα και να χαθούν άλλα, λιγότερο οικολογικά, αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η μείωση του «αποτυπώματος άνθρακα» της οικονομίας σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων θα επηρεαστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κυρίως, θα πρέπει να αποκτήσουν «πράσινες» δεξιότητες έτσι ώστε να επιτελούν την ίδια εργασία αλλά με μειωμένες εκπομπές CO2.

         Το φόρουμ «Αναδιάρθρωση» θα εξετάσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, π.χ. σε διάφορους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή που προκύπτουν από τη βελτιωμένη μόνωση των κτιρίων. Παραδείγματος χάρη, από πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέκυψε ότι ο καθαρός αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με την επίτευξη του 20% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2020 θα είναι 410.000. Επίσης, θα εξετάσει την απώλεια θέσεων εργασίας, π.χ. σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας ή σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό.

         Επιπλέον, το φόρουμ θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούν οι μορφές εργασίας που ούτε χάνονται ούτε δημιουργούνται, ιδίως όσον αφορά τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται από τους υπαλλήλους. Για το σκοπό αυτό, θα εξετάσει τις ανάγκες έρευνας και κατάρτισης, τις δυνατότητες μεταστροφής της εργασίας από τους ίδιους τους υπαλλήλους, καθώς και περιφερειακές πτυχές.

         Τέλος, το φόρουμ θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, δηλ. οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές ενώσεις, μπορούν να συνεργαστούν ώστε να διασφαλίσουν την κατά το δυνατό μικρότερη διατάραξη της οικονομίας.

        «Η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπισή της θα έχουν τεράστια επίδραση στην απασχόληση και στις επαγγελματικές δεξιότητες στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Επίτροπος για την απασχόληση, κ. Vladimír Špidla, και πρόσθεσε: «Το σημερινό φόρουμ είναι μια σημαντική συμβολή στην ανάλυση του πώς πρέπει να αλλάξουν οι δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα όσο η Ευρώπη θα προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα της πράσινης οικονομίας.».

Περισσότερες πληροφορίες:

Για το πρόγραμμα του φόρουμ, τις μεμονωμένες περιπτώσεις εταιρειών που προσαρμόστηκαν στην κλιματική αλλαγή καθώς και τη δημιουργία ή την απώλεια θέσεων εργασίας:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=172

Μαγνητοσκοπημένο δελτίου Τύπου: Η δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας:

http://www.tvlink.org/vnr.cfm?vidID=326

(Πηγή: europa.eu)

23 Ιουνίου 2009

Σχετικά άρθρα