ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

newspapers - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

newspapers - Σόλων ΜΚΟO νέος Χάρτης καθορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι κυβερνήσεις κατά τις επαφές με τους δημοσιογράφους, όπως απαγόρευση της λογοκρισίας, ελεύθερη πρόσβαση σε εθνικές και ξένες πηγές και ελευθερία διάδοσης πληροφοριών.

        Η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης, συναντήθηκε με τον κ. Hans-Ulrich Jörges, αρχισυντάκτη του γερμανικού περιοδικού Stern και εμπνευστή του ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου. 
        Τον χάρτη υπέγραψαν, στις 25 Μαΐου, 48 ευρωπαίοι δημοσιογράφοι από 19 χώρες αποβλέποντας στην προστασία του Τύπου από κυβερνητικές παρεμβάσεις και στην εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοσιογράφων σε πηγές πληροφόρησης.    

Σε αυτόν διατυπώνονται οι κύριες αξίες που οφείλουν να σέβονται οι δημόσιες αρχές κατά τις επαφές τους με δημοσιογράφους.
        Ο κ. Jörges παρουσίασε  το κείμενο και το παρέδωσε στην Επίτροπο κα Viviane Reding, η οποία χαιρέτισε τη θέσπιση εκ μέρους των δημοσιογράφων του πρώτου αυτού ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου.


        Στα δέκα άρθρα του χάρτη περιγράφονται οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι κυβερνήσεις κατά τις επαφές με τους δημοσιογράφους, όπως απαγόρευση της λογοκρισίας, ελεύθερη πρόσβαση σε εθνικές και ξένες πηγές και ελευθερία συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών. Ο χάρτης υπογραμμίζει επίσης την προστασία των δημοσιογράφων από υποκλοπή και παρακολούθησή τους και τάσσεται υπέρ ενός αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος διασφάλισης των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων (το πλήρες κείμενο του χάρτη επισυνάπτεται σε παράρτημα). Μέχρι στιγμής, ο χάρτης υπάρχει σε οκτώ γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, κροατικά, ρωσικά, πολωνικά και ρουμανικά) και είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο, όπου οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να τον υπογράψουν.


       Η ιδέα του χάρτη για την ελευθερία του Τύπου εμφανίστηκε το 2007, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ της Επιτρόπου κας Reding, του κ. Jörges και άλλων αρχισυντακτών ευρωπαϊκών εφημερίδων (
 IP/07/713). Ανάλογοι διάλογοι υψηλού επιπέδου διοργανώνονται από το 2005 σε ετήσια βάση μεταξύ του γραπτού Τύπου και της Επιτροπής για σειρά διαφορετικών θεμάτων (βλ. επίσης IP/05/1164IP/06/1445 και IP/08/1091) από την Ομάδα εργασίας για τα μέσα επικοινωνίας που έχει συστήσει η Επιτροπή και η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του συνόλου του υλικού που παράγει η Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής δεν βλάπτουν ακούσια τη συντακτική ή την εμπορική ελευθερία του γραπτού Τύπου. Ο χάρτης για την ελευθερία του Τύπου είναι συγκεκριμένο αποτέλεσμα των γόνιμων αυτών συζητήσεων μεταξύ διάφορων μέσων μαζικής επικοινωνίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

        Ο κ. Hans-Ulrich Jorges, αρχισυντάκτης του γερμανικού περιοδικού Stern και πρωτεργάτης του χάρτη, δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες στην κα Viviane Reding επειδή εξαρχής υποστήριξε ανεπιφύλακτα την ιδέα ενός ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου. Κατά συνέπεια, υποθέτουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σεβαστεί και αυτή το χάρτη και θα συμβάλει ενεργά στην προώθηση της καθολικής ισχύος του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκφράζω επίσης την προσδοκία ότι η αναγνώριση του χάρτη θα αποτελέσει προϋπόθεση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με υποψήφιες χώρες για προσχώρησή τους στην ΕΕ. Ο κύριος σκοπός του χάρτη είναι να πραγματοποιηθεί επιτέλους και η δημοσιογραφική ένωση της Ευρώπης και να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους η δυνατότητα να επικαλούνται τις αρχές του σε περιπτώσεις παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου.».

Ο ευρωπαϊκός χάρτης για την ελευθερία του Τύπου και ο κατάλογος των υπογραφόντων διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pressfreedom.eu.


(Πηγή: europa.eu)

10 Ιουνίου 2009

Σχετικά άρθρα