ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΧΥΤΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ: Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΜΙΑΣ “ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ”

reciclado2 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

reciclado2 - Σόλων ΜΚΟΧΥΤΑ Λοκρίδας: ο Δεκάλογος μίας «ανορθολογικής» απόφασης 
1.       Οι ΧΥΤΑ είναι μία λύση του παρελθόντος. Ξεπερασμένη, αντί-οικολογική και θνησιγενής. 
2.       Ο προβλεπόμενος ΧΥΤΑ Λοκρίδας, όπως και οι υπόλοιποι 116 του Εθνικού Σχεδιασμού, πλην τριών (Περιφέρειας Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης), έχει χαρακτηριστεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε. ως μικρός, με αποτέλεσμα η απαιτούμενη διαχείριση του βιοαερίου και των στραγγισμάτων, να είναι εξαιρετικά αντιοικονομική και η εφαρμογή της προβληματική.

3.       Η Ε. Ε. ανακοίνωσε την αναστολή των χρηματοδοτήσεων των ΧΥΤΑ, της ίδιας λογικής και   σχεδιασμού με αυτόν της Λοκρίδας, που ήδη κατασκευάζονται, γιατί δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ε.Ε.
4.       Για τη χωροθέτηση  του ΧΥΤΑ Λοκρίδας δεν έγινε χρήση της διεθνούς πρακτικής αναζήτησης «λευκών σημείων» σε όλη την Λοκρίδα. 5.       Οι υποδείξεις των προς μελέτη θέσεων είναι προϊόν προτάσεων των Δημάρχων και του ΦΟΣΔΑ , και όχι επιλογής των μελετητών.
6.       Η επιλογή της θέσης «τριεθνές» προέκυψε με πολιτικά κριτήρια, λόγω του αποκλεισμού των αρχικών θέσεων λόγω πολιτικού κόστους. 
7.       Στην προ-μελέτη χωροθέτησης για την επιλογή της θέσης χρησιμοποιήθηκαν «πειραματικά» κριτήρια τα οποία δεν συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και στην αρμόδια ΚΥΑ. 
8.       Στην προ-μελέτη παρουσιάζονται μελανά σημεία στην μοριοδότηση, τα οποία δύναται να ανατρέψουν την επιλογή τους τριεθνούς. 
9.       Αντί της υδρολογικής μελέτης , του βάθους υδροφόρου ορίζοντα και της μικροτοπικής σύστασης τους εδάφους , έγιναν επιφανειακές προσεγγίσεις και χρήση χαρτών. 
10.    Ένα από τα κριτήρια που θέτει το Πολυτεχνείο για την ευρωστία (robustness) της προτεινόμενης θέσης είναι η αντίδραση των κατοίκων, στην περίπτωση του ΧΥΤΑ  Λοκρίδας, οι κάτοικοι δεν ρωτήθηκαν ποτέ, και το χειρότερο δεν ενημερώθηκαν…

Τριαντάφυλλος Καρατράντος
Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Φοιτητική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
 (YUASEC)

Σχετικά άρθρα