ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

posidonia oceanica - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

upovruxio mouseio kenya - Σόλων ΜΚΟΗ Φιλοσοφία των ΕΜ

        «Ο τρόπος ζωής μας, βασισμένος μέχρι σήμερα στην αρχή του ανταγωνισμού, πρέπει πια να αλλάξει. Η θρησκεία, η σκέψη και η επιστήμη, αλλά και η κοινωνική δομή χρειάζονται αλλαγές ώστε να συμβάλουν στην ίδρυση ενός συστήματος αρμονικής συνύπαρξης και ευημερίας του συνόλου. 
       Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα σίτισης, περιβάλλοντος, ιατρικής περίθαλψης και ενέργειας, μέσα από την αναγνώριση ότι όλα αυτά είναι προβλήματα που ταλανίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα και επείγει να επιλυθούν. Ευελπιστώ πως η τεχνολογία των ΕΜ θα γίνει ένα ισχυρό βοήθημα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών…

 Η συντομογραφία ΕΜ σημαίνει «Ενεργοί Μικροοργανισμοί». Γενικότερα, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις αλλαγών στη φύση, η μία είναι αυτή της αναδόμησης και η άλλη αυτή της αποσύνθεσης. Στην περίπτωση της αναδόμησης , η ζωή είναι δυναμική και διατηρείται στην υγιή της κατάσταση. Από την άλλη, στην περίπτωση της αποσύνθεσης, οι μορφές ζωής αποσυντίθενται και μολύνονται, με επακόλουθο την ασθένεια και το θάνατο. Οι μικροοργανισμοί, η πιο μικρή μορφή ζωής, καθορίζουν σε ποιά από τις δύο καταστάσεις θα οδηγηθεί η ζωή. Έχω αναγνωρίσει έναν τρόπο με τον οποίο μικροοργανισμοί διαφορετικών ειδών μπορούν να συνυπάρχουν και πέτυχα την καλλιέργεια πέντε οικογενειών, δέκα ομάδων και πάνω από ογδόντα είδη μικροοργανισμών, οι οποίοι ονομάστηκαν σαν ομάδα ΕΜ. 

        Οι ΕΜ εφαρμόζονται με επιτυχία στη γεωργία, η οποία είναι και το κύριο αντικείμενό μου. Εκεί που χρησιμοποιούνται οι ΕΜ, τα χημικά γεωργικά φάρμακα και τα χημικά λιπάσματα παύουν να είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιώντας ΕΜ, το έδαφος και η σοδειά αποκτούν την έμφυτη υγιή κατάστασή τους και αποδίδουν 1.5 έως και 3 φορές περισσότερο σε σύγκριση με την παραγωγή στην καλλιέργεια με χημικά μέσα. Γρήγορες διαδικασίες εξυγίανσης λαμβάνουν χώρα από την στιγμή που οι ΕΜ εφαρμοστούν σε ένα μολυσμένο περιβάλλον. Οι ΕΜ αποδείχτηκαν χρήσιμοι για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που αφορούν τη μόλυνση υδάτων, τη μόλυνση από την κτηνοτροφία, τις αλλοιωμένες τροφές και τα βιομηχανικά απόβλητα». 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς πατήστε εδώ
(Πηγή: http://www.oiko-em.gr/)


30 Απριλίου 2009