ΝΕΡΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (του Γιάννη Ζήση)

glass - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

glass - Σόλων ΜΚΟΤο ζήτημα του νερού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο περιβαλλοντικά όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για την βιοποικιλότητα.
   
 Είναι κρίσιμο επίσης και για τις κλιματικές συνθήκες. Μέσα απ’ αυτή την σημαντικότητά του μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται σε ένα άμεσο ρυθμιστικό παράγοντα, περισσότερο ίσως απ’ ότι οι κλιματικές αλλαγές για την οργάνωση και τα ζητήματα που αφορούν την νομή ανάμεσα σε ανθρώπους, δραστηριότητες, περιοχές και τελικά κράτη. 

      Όμως το πιο κρίσιμο σημείο για το νερό είναι ότι απαιτεί τη προσεχτική καθημερινή μας συμμόρφωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι μπορούν να αναπτυχθούν αρκετές ιδέες. Θα πρέπει ίσως να γίνει μια συλλογή των ιδεών όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί από τις ΜΚΟ, τους ακαδημαϊκούς φορείς, τους φορείς έρευνας και καινοτομίας και από επιχειρηματικές παραγωγικές δράσεις πρότυπων συστημάτων, συστημάτων περιβαλλοντικής ποιότητας και στόχευσης σε σχέση με το νερό. Εμείς θα προτείνουμε εκτός των άλλων και τις παρακάτω ιδέες: 

      1.   Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα στις κτιριακές κατασκευές, ένας κύκλος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από πλευράς των κατασκευαστών για την εφαρμογή και των υδραυλικών εγκαταστάσεων που να λειτουργούν σαν παράγοντες εξοικονόμησης του νερού.

     2.   
Τα καταστήματα πώλησης συσκευών που κάνουν χρήση νερού όπως τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, τα υδραυλικά, πρέπει να εφαρμόζουν ένα δικό τους πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συλλογικό, κλαδικό, ώστε να προτάσσουν στον κάθε επισκέπτη-καταναλωτή πληροφορίες για τα θέματα τις επιλογές και τις συσκευές που κάνουν εξοικονόμηση νερού.

     3.   
Θα πρέπει το ζήτημα της εξοικονόμησης του νερού να αναδειχθεί επίσης και από τα επαγγέλματα εφαρμογής ή αντιμετώπισης προβλημάτων όπως για παράδειγμα από τους υδραυλικούς όταν γίνονται εργασίες αποκατάστασης ή αντικατάστασης υδραυλικών τμημάτων στα κτίρια.
 
    4.   
Οι Δήμοι που έχουν παρόχθιες περιοχές και γενικότερα όλοι οι Δήμοι με ένα ομαδικό πλαίσιο θα πρέπει να αφιερώσουν συσκέψεις και να εφαρμόσουν δράσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και σχέδια ευαισθητοποίησης και παρακολούθησης γύρω από τα ζητήματα των χρήσεων της ποιότητας και της ποσοτικής επάρκειας του νερού, εφαρμόζοντας έτσι ολοκληρωμένες πρότυπες διαχειριστικές προσεγγίσεις και μέσα σ’ αυτό συντονίζοντας όλες τις δραστηριότητες που είναι συνυφασμένες με την κατανάλωση του νερού.
 
     5.   
Στον αγροτικό τομέα πρέπει να γίνει μια πολύ πιο εκτεταμένη πληροφόρηση γιατί παρατηρούμε ότι δεν εφαρμόζονται οι πολιτικές συστημάτων άρδευσης για πολλούς και διάφορους λόγους που συνδέονται με την καλλιέργεια των χωραφιών ή με δαπάνες – μεροκάματα για το ξεδίπλωμα των λάστιχων ποτίσματος κτλ. Αυτή βέβαια η πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί με τέτοιες προδιαγραφές ή να προκύψει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο καλής πρακτικής ώστε απ’ την μία να μην αναπτύσσονται παθογόνοι οργανισμοί στα δίκτυα άρδευσης και απ’ την άλλη επίσης να μην έχουμε ζώνες ή προβλήματα αλατότητας οντότητας στα εδάφη στον ορίζοντα της διαβροχής των εδαφών.
      Η εξοικονόμηση του νερού βέβαια συνδέεται και με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις γύρω από την ανάγκη των αρδεύσεων, την κατάλληλη τιμολόγηση του νερού όταν ακριβώς υπάρχει η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων άρδευσης κτλ. 

        Παράλληλα όμως πρέπει να εστιάσουμε και στους αυστηρούς ελέγχους όπου συνδέονται με τα ζητήματα που αφορούν την ρύπανση των υδάτων. Η ρύπανση της περιοχής της ευρύτερης ζώνης Νεόφυτων-Σχηματαρίου θα πρέπει να μας δώσει ένα βασικό μήνυμα όπως και τα προβλήματα ρύπανσης των μεγάλων ποταμών (πχ ο Αλιάκμονας ή ο Αξιός) και η απαξίωση προστατευόμενων υδροβιοτόπων και περιοχών του δικτύου natura.
     Οι πολιτικές εδώ που συνδέονται ακόμη και με τα ζητήματα των υδροηλεκτρικών που απορροφούν υψηλές  ποσότητες νερού τόσο από τις καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες όσο και από τις ανάγκες των οικοσυστημάτων και των βιοτόπων, θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης ένα πεδίο προβληματισμού.

      Πλέον πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σ’ αυτές τις δεσμεύσεις ποσοτήτων νερού σε συστήματα που αφορούν την παραγωγή ενέργειας στα μικρά υδροηλεκτρικά εν προκειμένω όπως επίσης και σε ζητήματα που αφορούν την λειτουργία επιχειρηματικών βιομηχανικών μονάδων στις περιοχές των ποταμών όπως προαναφέραμε ή στις περιοχές όπου η ρύπανση πλέον του υδροφόρου ορίζοντα είναι πρόδηλη. 
      Η πολιτεία αλλά και οι πολίτες πρέπει να διευρύνουν τα όρια της λειτουργίας τους σε όλες αυτές τις βεβηλώσεις. Η υπόθεση του νερού είναι προσωπική ευθύνη καθώς το νερό είναι πραγματικό ανθρώπινο δικαίωμα και εδώ βέβαια πρέπει να δώσουμε και έμφαση και καλές πρακτικές στην διαχείριση του νερού ως δημόσιου και ελεύθερου αγαθού. 


14 Αυγούστου 2008

Γιάννης Ζήσης
Δημοσιογράφος, Συγγραφέας
Μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ Σόλων