ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Οι επιπτώσεις της παρουσίας των εισαγόμενων ζώων και φυτών σε τοπικά και περιφερειακά οικοσυστήματα δεν μπορούν να γίνουν εμφανείς παρά μόνο μετά το πέρασμα δεκαετιών.  
          Τα εισαγόμενα είδη στα οικοσυστήματα, δηλαδή τα είδη τα οποία για διάφορους λόγους μεταναστεύουν ή μεταφέρονται από ένα τοπικό οικοσύστημα σε κάποιο άλλο, αποτελούν σύμφωνα με τους επιστήμονες μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια βιοποικιλότητα.

Διαβάστε περισσότερα...