ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

onion - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

onion - Σόλων ΜΚΟΟι επιπτώσεις της παρουσίας των εισαγόμενων ζώων και φυτών σε τοπικά και περιφερειακά οικοσυστήματα δεν μπορούν να γίνουν εμφανείς παρά μόνο μετά το πέρασμα δεκαετιών.  
          Τα εισαγόμενα είδη στα οικοσυστήματα, δηλαδή τα είδη τα οποία για διάφορους λόγους μεταναστεύουν ή μεταφέρονται από ένα τοπικό οικοσύστημα σε κάποιο άλλο, αποτελούν σύμφωνα με τους επιστήμονες μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια βιοποικιλότητα.


        Eνα εισαγόμενο είδος, ζώο ή φυτό, μπορεί να προκαλέσει μερική ή και ολική καταστροφή του οικοσυστήματος ή μέρους του οικοσυστήματος στο οποίο θα ενταχθεί, αν διαθέτει τελείως ή αρκετά διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά από τα τοπικά είδη. Αντίστοιχα, υπάρχουν και περιπτώσεις ειδών τα οποία ωφελούν ή/και ωφελούνται από την ένταξή τους σε ένα τελείως διαφορετικό οικοσύστημα.

        Οι επιπτώσεις των εισαγόμενων ειδών όμως, σύμφωνα με μία νέα έρευνα που διεξήχθη με τη συμμετοχή επιστημόνων από 8 χώρες, δεν είναι δυνατόν να γίνουν απόλυτα κατανοητές παρά μόνο μετά από αρκετές δεκαετίες από την ένταξή τους σε ένα νέο οικοσύστημα.

        Η συνεχής αλλαγή στην ποιότητα των χαρακτηριστικών των τοπικών οικοσυστημάτων, δεν μπορεί να δώσει μια σαφή επιστημονική εικόνα για μία σειρά παραγόντων που αφορούν στα εισαγόμενα είδη και την επίδρασή τους στα οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν την έρευνα σε 28 ευρωπαϊκά κράτη, έφτασαν στο συμπέρασμα, πως η μελέτη εισαγόμενων ειδών στην Ευρώπη το 1900 τους δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες  από την αντίστοιχη μελέτη εισαγόμενων ειδών το 2000, πληροφορίες που σχετίζονται με το ποια είδη θα αποδειχτούν καταστροφικά εξαφανίζοντας ή περιορίζοντας άλλα, ποιοι οργανισμοί δεν θα αντέξουν στις συνθήκες ενός συστήματος, ποια θα είναι η προσαρμοστικότητά τους στις δεδομένες δυσκολίες, κτλ.

        Οι κλιματικές αλλαγές με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, έχουν ήδη συμβάλλει στην εισαγωγή ολόκληρων ειδών σε ξένα οικοσυστήματα, μέσω της μαζικής μετανάστευσης ζώων σε άλλες περιοχές, από αυτές που συνήθιζαν να ζουν.

        Επιπλέον, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και των ταξιδιών τον 20ο και τον 21ο αιώνα, θα διευκολύνουν τη μετακίνηση ειδών και ίσως επιδεινώσουν την επιπτώσεις της εισαγωγής ειδών.

        Η δυσκολία που υπάρχει για την καταμέτρηση όσο το δυνατόν περισσότερων μορφών ζωής στον πλανήτη, άρα και της καταμέτρησης της βιοποικιλότητας ως σύνολο, κάτι που θεωρείται ανθρωπίνως αδύνατο, αντιμετωπίζει πλέον και μία επιπρόσθετη παράμετρο δυσκολίας, τις προσμετρόμενες μόνο μακροπρόθεσμα συνέπειες των εισαγόμενων ειδών, που αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά στο άμεσο μέλλον.

(Πηγή: ReutersPlanet Ark

Άρης Καπαράκης

Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
aris@solon.org.gr

21 Δεκεμβρίου 2010

Σχετικά άρθρα