Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Ψήφισμα για την αναγκαιότητα της τέχνης στα σχολεία

Αγαπητοί φίλοι, γονείς, συνάδελφοι, μέλη της ένωσης, απλοί πολίτες.
Ξεκινήσαμε ένα ψήφισμα για την αναγκαιότητα της τέχνης στα σχολεία, σας παρακαλώ να μας υποστηρίξετε βάζοντας την υπογραφή σας. Το ψήφισμα ονομάζεται: Όχι στην έξωση των καλλιτεχνικών μαθημάτων από το Λύκειο. Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα.

Διαβάστε περισσότερα...