ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Ειδική έκθεση
Προβλήματα κακοδιοίκησης που αφορούν την παράκτια ζώνη και σχετίζονται, κυρίως, με τη μη τήρηση των διαδικασιών, την οριοθέτηση αιγιαλού- παραλίας- παλαιού αιγιαλού, τη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης και την περιβαλλοντική προστασία της, αναδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ειδική έκθεσή του.

Διαβάστε περισσότερα...