ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

sinigoros paralies - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

sinigoros paralies - Σόλων ΜΚΟ

Ειδική έκθεση
Προβλήματα κακοδιοίκησης που αφορούν την παράκτια ζώνη και σχετίζονται, κυρίως, με τη μη τήρηση των διαδικασιών, την οριοθέτηση αιγιαλού- παραλίας- παλαιού αιγιαλού, τη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης και την περιβαλλοντική προστασία της, αναδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ειδική έκθεσή του.


Στην έκθεση παρουσιάζονται οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται ως συνέπεια της απροθυμίας των υπηρεσιών να συνεργαστούν, της ανεπαρκούς εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού ή ακόμη και των πρόσφατων διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων, με αναμονή εκδίκασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές.

Η αξιοποίηση της ζώνης αιγιαλού και παραλίας με την προσωρινή ή μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης τους, καθώς και του τμήματός της που περιλαμβάνει τη χερσαία ζώνη λιμένα, αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή αξιοποίησης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, αλλά είναι, παράλληλα, ένα από τα θέματα που θίγονται, κατά κόρον, στις αναφορές των πολιτών που προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη. Αυτές οι καταγγελίες αφορούν, κυρίως, σε κατάληψη του χώρου, χωρίς σύννομη παραχώρηση, ή καθ’ υπέρβαση των όρων παραχώρησης.

Τέλος, η έκθεση παρουσιάζει τα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας της παράκτιας ζώνης, η οποία παρεμποδίζεται από την καθυστέρηση διαδικασιών καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, ή και λόγω έργων, που θα υλοποιούνταν ή είχαν, ήδη, υλοποιηθεί, μετά τον καθορισμό.

Πηγή/φωτό: Έθνος

Σχετικά άρθρα