ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τον Δεκέμβριο του 2010 στη Διάσκεψη του Κανκούν για το Κλίμα, τα ανεπτυγμένα έθνη υποσχέθηκαν χρηματοδότηση 100 δις δολαρίων έως το 2020 προς τα αναπτυσσόμενα έθνη. 
Οι προτάσεις τους για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου θα υποβάλλονταν έως την 1η Μαΐου του 2011. 

Διαβάστε περισσότερα...