ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέσεις ώστε εντός του επομένου έτους να αρχίσει να ισχύει απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού. Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία ότι λόγω της υπεραλίευσης του τόνου του Ατλαντικού, η οποία προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο, εξαντλούνται σοβαρά τα αποθέματα του είδους. 

Διαβάστε περισσότερα...