Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

image_pdfimage_print

Στην εξέλιξη της ανθρωπότητας μέσα στον 21ο αιώνα θα λέγαμε ότι το μείζον ζήτημα πέραν και εκείνου της πράσινης πολιτικής και της πράσινης οικονομίας είναι ο μετασχηματισμός, η πολιτιστική μετουσίωση προς ένα πράσινο πολιτισμό. Έναν πολιτισμό ο οποίος θα αντλήσει ανθρωπογνωσία μέσα από την ανθρωπολογική θεώρηση του παρελθόντος, μέσα από την εξέλιξη του ανθρώπου σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και με το ίδιο το περιβάλλον και όπου θα ενδιαφερθεί βαθύτερα για τις σχέσεις πολιτισμού, οικολογίας και ανθρωπολογίας και θα αναδείξει μια νέα κοσμοθεώρηση.
Αυτός ο νέος πολιτισμός θα αναδείξει τα κρίσιμα σημεία αλλαγών στην πορεία του ανθρώπου προς μια συμβιωτική και συμπαθητική σχέση με την φύση και το πνεύμα και προς την ελευθερία από όλες αυτές τις καταβολές του ζωτικού χώρου, της ιδιοκτησίας, της εξουσίας, της οικολογικής βαρβαρότητας, της ανταγωνιστικότητας και της χωριστικότητας. Αυτή η νέα αναδυομένη στάση ζωής θα οδηγήσει σε έναν άλλο πολιτισμό με άλλα χαρακτηριστικά στην τέχνη, στην θρησκεία, την επιστήμη, την οικονομία, την πολιτική, την εκπαίδευση και την οργάνωση, με νέες αξίες, ιδέες, σχέσεις και νοοτροπίες. Μια νέα συμπεριφορά. Πιστεύουμε ότι θα διαμορφωθεί μια νέα βασική κοιτίδα της διανόησης για τον 21ο αιώνα και θέλουμε να ανοίξουμε το βήμα για αυτό, για τον διάλογο για αυτή την εναλλακτική κοσμοθεωρία με όλα τα πλουραλιστικά χαρακτηριστικά της.