Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΗΘΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

image_pdfimage_print

Χρησιμοποιούμε και τους τρεις αυτούς χαρακτηρισμούς παρότι δεν μπορούν να θεωρηθούν ετυμολογικά και εννοιολογικά ταυτόσημοι γιατί έχουν πολύ μεγάλα σημεία πεδία τομής και σύγκλησης. Η έννοια του ηθικού εμπορείου του αλληλέγγυου και δίκαιου είναι συνυφασμένη με το προϊόν στο οποίο γίνεται το εμπόριο. Είναι συνυφασμένη με την απόδοση της αξίας και μέσω της αξίας της αλληλέγγυας στήριξης στο προϊόν και στον παραγωγό. Είναι συνυφασμένη με μια ιδιαίτερη αναγνώριση δικαιωμάτων στον καταναλωτή. Είναι επίσης συνυφασμένη με μια ιδιαίτερη στάση, με έναν ιδιαίτερο αυτοπροσδιορισμό από πλευράς του εμπορικού παράγοντα και της εμπορικής διαδικασίας όπου ο εμπορικός παράγων περιορίζεται του κέρδους παρουσιάζει μείζονα πληροφόρηση για το προϊόν με διαφάνεια και αξιοπιστία και υποστηρίζει κοινωνικά τόσο τον παραγωγό, το προϊόν και την διαδικασία της παραγωγής του προϊόντος όσο και τον καταναλωτή σε σχέση με έναν κύκλο αλληλεγγύης παραγωγού και χρήστη.
Το ηθικό, αλληλέγγυο και δίκαιο εμπόριο μπορεί να έχει πολλές διαβαθμίσεις και εξειδικεύσεις. Υπό μερικές όψεις μπορεί να αποτελεί μέρος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας και απαιτεί επίσης ένα ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς που διευρύνει τα κοινωνικά όρια της αγοράς και δικαιώνει κοινωνικά το εμπόριο, την παραγωγή και τον καταναλωτή. Είναι μια αποσύνδεση της αξίας από τους κανόνες του ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Είναι μια αποσύνδεση της αξίας από την κερδοφορία και την μη αποδιδόμενη συγκεντρωνόμενη υπεραξία. Είναι μια αποσύνδεση του οικονομικού κύκλου του προϊόντος, των υπηρεσιών και των αγαθών μέσα από τον κοινωνικό απολογισμό, την κοινωνική λογοδοσία και σχέση από την αγοραία αποξένωση.
Θέλουμε να στηρίξουμε το ηθικό αλληλέγγυο και δίκαιο εμπόριο και να προσφέρουμε πληροφόρηση στους καταναλωτές που θα υποστηρίζει το ηθικό αλληλέγγυο δίκαιο και θα προσθέσουμε και κοινωνικό εμπόριο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων επίσης και να επεκτείνουμε την λογική αυτή και στο εμπόριο της προώθησης των ιδεών, δηλαδή στα πολιτιστικά προϊόντα στον πολιτισμό και το βιβλίο.
Το ηθικό αλληλέγγυο και δίκαιο εμπόριο είναι μια περιορισμένης εμβέλειας (αλλά ελπίζουμε διευρυνόμενης) απάντηση στο παγκοσμιοποιημένο αλλά εξαγριωμένο από την λογική του ανταγωνισμού και του υπερβολικού κέρδους εμπόριο. Στοχεύει σε μια μετουσίωση της οικονομικής πράξης σε κοινωνική και ηθική πράξη.
Για τον διάλογο, την κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό αυτής της κατηγορίας του εμπορίου, θα ακολουθήσουμε τόσο την διευρυμένη προσέγγιση όσο και τις ειδικές τις πιο περιοριστικές προσεγγίσεις θέλοντας να διαμορφώσουμε βαθμίδες και κλίμακες. Από την δική μας μεριά θα προσφέρουμε κάθε δυνατή πληροφόρηση και είμαστε ανοικτοί στον εμπλουτισμό του υλικού μας για όλα τα καταστήματα ηθικού και δικαίου εμπορίου και για τις ιδέες επίσης μέσα από τις οποίες μπορεί να διευρυνθεί αυτή η κοινωνική αγορά.