ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ANETOIMEΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

cities europe - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

cities europe - Σόλων ΜΚΟΜία στις τρεις ευρωπαϊκές πόλεις δεν έχουν κανένα πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών ρύπων, ενώ μόνο μία στις τέσσερις έχει υιοθετήσει πολιτικές επαρκείς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Έντεκα Ευρωπαίοι ερευνητές σε συνεργασία με το αμερικανικό πανεπιστήμιο της Κολούμπια εξέτασαν τις περιβαλλοντικές πολιτικές και προγράμματα σε 200 ευρωπαϊκές πόλεις 11 κρατών με πληθυσμό άνω των 50 χιλιάδων κατοίκων. Η έρευνα εξέτασε τις στρατηγικές πολιτικές και τα περιβαλλοντικά προγράμματα των μεγάλων αστικών κέντρων, αν και όπου αυτά υπάρχουν.

Σύμφωνα με την έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Climatic Change, μόνο μία στις τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν συμπεριλάβει στις πολιτικές τους προγράμματα και νόμους σχετικούς με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

130 από τις 200 πόλεις έχουν κάποιο πλάνο άμβλυνσης/μετρίανσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής τους σε αυτές, δεδομένο που για τους ερευνητές σημαίνει κυρίως την υιοθέτηση νομοθεσίας στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μία στις τρεις πόλεις όμως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν υιοθετήσει καμία απολύτως πολιτική μετρίανσης των επιπτώσεών των κλιματικών αλλαγών ή/και μείωσης των εκπομπών ρύπων.

Τα ποσοστά διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα: έτσι οι πόλεις της Ολλανδίας βρίσκονται –τουλάχιστον βάσει των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων- στο καλύτερο επίπεδο όσον αφορά την μείωση των εκπομπών ρύπων, ενώ οι βρετανικές πόλεις έχουν σχεδόν στο σύνολό τους (93%) εξετάσει και υιοθετήσει κάποιο πρόγραμμα μετριασμού και άμβλυνσης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

Συμπερασματικά, αν η περιβαλλοντική νομοθεσία των ευρωπαϊκών πόλεων ήταν αντιπροσωπευτική των εθνικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων θα ήταν πολύ μακριά των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε., αφού θα αντιστοιχούσε σε μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 20% περίπου, πολύ πίσω από τον διακυρηγμένο στόχο της μείωσης εκπομπών ρύπων κατά 80%.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, εκτιμάται ότι είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπεμπόμενων ρύπων, έως και το 80% συνολικά. Το ποσοστό αυτό είναι λογικό, με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών πληθυσμών κατοικεί εδώ και δεκαετίες συγκεντρωμένο σε πόλεις.

Περισσότερα για την έρευνα “Analysis of adaptation and mitigation plans from 200 urban areas in 11 countries” εδώ

Πηγές: Climate News NetworkAlpha Galileo
Φωτό: wikipedia

Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
ariskaparakis@gmail.com

5 Δεκεμβρίου 2013

Σχετικά άρθρα