ΕΘΝΟΣ & ΚΡΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.Α: ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ

United States Capitol - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

United States Capitol - Σόλων ΜΚΟΗ κυβέρνηση των Η.Π.Α. αποτελεί ουσιαστικά μία ολιγαρχία που εξυπηρετεί μία μικρή πλούσια και ισχυρή ελίτ και όχι τα συμφέροντα των πολιτών της χώρας, συμπεραίνει μεγάλη έρευνα δύο αμερικανικών πανεπιστημίων.
Ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της χώρας είναι μόνο κατ’ όνομα δημοκρατικός, αφού η διαμόρφωση αποφάσεων αποτελεί «προνόμιο» πολύ μικρών ποσοτικά αλλά τεράστιων σε οικονομική και πολιτική δύναμη ελίτ. Οι ελίτ αυτές μάλιστα, καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος. Την ίδια στιγμή, όπως συμβαίνει στα ολιγαρχικού τύπου συστήματα, η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού δεν έχει κανέναν ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Η έρευνα των πανεπιστημίων Πρίνστον και Νορθ-Ουέστερν με τίτλο Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens (Εξετάζοντας Θεωρίες της Αμερικανικής Πολιτικής: Ελίτ, Ομάδες Συμφερόντων και Μέσοι Πολίτες) εξετάζει ενδελλεχώς 1923 πολιτικές επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης για το χρονικό διάστημα 1981-2002.

Οι διαφορετικές αυτές πολιτικές αποφάσεις και επιλογές συγκρίνονται με τις αντίστοιχες επιλογές των μέσων πολιτών για τα ίδια ζητήματα και το συμπέρασμα είναι ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν, διαμορφώθηκαν σχεδόν πάντοτε με βάση τα συμφέροντα οικονομικών ελίτ ή/και συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων και όχι με βάση τη θέληση των Αμερικανών πολιτών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας την οποία τα δύο πανεπιστήμια σκοπεύουν να εντάξουν στη διδακτέα ύλη μαθημάτων τους «η βασική θέση που απορρέει από την έρευνα έιναι ότι οικονομικές ελίτ και οργανωμένες ομάδες εταιρικών συμφερόντων έχουν σημαντικές ανεξάρτητες επιπτώσεις στην πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης, την ίδια στιγμή που οι ομάδες συμφερόντων που εκπροσωπούν τους πολίτες έχουν ελάχιστη ή και καθόλου επιρροή».

Ο τρόπος λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, με συγκεκριμένους διαμορφωτές αποφάσεων σπανίως συμβαδίζει με τις επιλογές της πλειοψηφίας των πολιτών της χώρας. Το δημοκρατικό σύστημα των Η.Π.Α. μόνο ως ολιγαρχικό λειτουργεί, αφού ακόμα και όταν η πλειοψηφία διαφωνεί ριζικά με κάποια πολιτική απόφαση, συνήθως χάνει, μην μπορώντας να την ακυρώσει ή να τη μετατρέψει.

Το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να είναι εντελώς ανίσχυρη να επηρρεάσει τις διαμορφώσεις αποφάσεων οι οποίες τείνουν «να κλίνουν προς τα κορπορατικά συμφέροντα και άλλες επαγγελματικές ενώσεις και φορείς».

Με το ισχύον καθεστώς, στο οποίο μία μικρή ελίτ νομοθετεί κατά το συμφέρον της και τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να έχουν μικρή ή και καθόλου επιρροή στις κυβερνητικές επιλογές η έρευνα καταλήγει πως «οι ισχυρισμοί της Αμερικής ότι είναι μία δημοκρατική κοινωνία βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έρευνα (pdf)


Πηγές: The Telegraph, Washington Times, Infowars
Φωτό: wikipedia

Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
skaparakis@gmail.com

24 Aπριλίου 2014