ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

110622 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

110622 - Σόλων ΜΚΟΝέα μέτρα δίνουν ώθηση στην εξοικονόμηση ενέργειας ώστε η ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020.
Η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επικεντρώνεται σε τρεις στόχους για το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, κάλυψη του 20% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές και περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%.


Η ΕΕ, αν και βρίσκεται στο σωστό δρόμο όσον αφορά τους στόχους της για τις εκπομπές αερίων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθυστερεί όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αν δεν γίνει τίποτα, η ΕΕ θα επιτύχει τις μισές μόνο από τις μειώσεις. Για να κερδίσει το χαμένο έδαφος η Επιτροπή προτείνει δεσμευτικά μέτρα για ενεργειακή απόδοση (pdf-αγγλικά).

Ενεργειακά σχέδια
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν δέσμευση των κρατών μελών να καταρτίζουν σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι προμηθευτές ενέργειας, μειώνοντας τις πωλήσεις τους κατά 1,5% ετησίως, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να επιδιώκουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Έτσι, για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα προσπαθούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των συστημάτων θέρμανσης, να εγκαταστήσουν διπλά τζάμια και να μονώσουν τις στέγες.

Οι επιμέρους κυβερνήσεις μπορούν να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων, όπως τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ή τη σύναψη συμφωνιών με τους προμηθευτές σε προαιρετική βάση.

Άλλα μέτρα προβλέπουν τα εξής:

  • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις κυβερνήσεις με την ανακαίνιση του 3% τουλάχιστον των δημόσιων κτηρίων κάθε χρόνο και την επιβολή της ενεργειακής απόδοσης ως όρου που πρέπει να πληρούν όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουν
  • βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε δωρεάν πληροφορίες για να διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση
  • οι μεγάλες εταιρείες να υποβάλλονται σε ελέγχους με στόχο τον προσδιορισμό τρόπων μείωσης της κατανάλωσης, και να παρέχονται κίνητρα σε μικρότερες εταιρείες για να κάνουν το ίδιο
  • οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση, ειδικότερα όταν εγκρίνουν τέλη δικτύου.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν την αποδοτικότητα των νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και να προωθούν την ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας.

Επόμενα βήματα
Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ οφείλουν να εγκρίνουν αυτά τα μέτρα τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος για μετατροπή της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων άνθρακα, αλλά παράλληλα ανταγωνιστική.

Το 2014 η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση σχετικά με το αν η ΕΕ θα έχει ανακτήσει τους ρυθμούς που απαιτούνται για να επιτύχει το στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%. Αν κριθεί αναγκαίο, θα διατυπωθεί νέα πρόταση η οποία θα θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους.

Διαβάστε περισσότερα για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση


Σχετικοί σύνδεσμοι

Για μια ενεργειακά έξυπνη Ευρώπη 
Σχεδιασμός της ενεργειακής ασφάλειας
Βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη 

(Πηγή/Φωτό: Europa)

24 Ιουνίου 2011