Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΤ (Του Βασίλη Τακτικού)

Από Δήμους, το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και από «στημένα παιγνίδια» με ελεγχόμενες μ.κ.ο.
Μια στερεότυπη εικόνα φαντάζει τον τελευταίο καιρό σε ότι αφορά τα επιδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στα οποία εμπλέκονται Δήμοι και περιφέρειες .

Διαβάστε περισσότερα...