ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και η μη κυβερνητική οργάνωση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, με την υποστήριξη του Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών (UNEP)και την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, διοργανώνουν  εκστρατεία με θέμα «Ανακύκλωση Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστικής»

Διαβάστε περισσότερα...