ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ

Η χρησιμοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των περισσότερων διαδικασιών παραγωγής ανά τον πλανήτη. Μεγάλο μέρος του κόστους αυτού διαχέεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από τον παραγωγικό τομέα σε άλλους φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας, ή δεν καταβάλλεται καθόλου.

Διαβάστε περισσότερα...