ΕΔΑΦΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΗΡΩΑΣ

Τα εδάφη αποτελούν οικία για πάνω από ένα τέταρτο όλων των ζωντανών ειδών, όμως η Ευρώπη δεν έχει καμία δεσμευτική νομοθεσία για να προστατεύσει αυτό τον πολύτιμο πόρο.
        Εξαρτόμαστε από το έδαφος για τρόφιμα, ίνες, δομικά υλικά, καθαρό νερό, καθαρό αέρα, κανονισμό κλίματος, και αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη που προέρχονται από το έδαφος. Η εδαφική βιοποικιλότητα είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή τη παραγωγική ικανότητα, αλλά αυτή η ποικιλομορφία αντιμετωπίζει πολυάριθμες απειλές.

Διαβάστε περισσότερα...