“ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ” ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ Η ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ (του Γιώργου Κιούση)

Τόσο ως καλλιεργήσιμο δέντρο όσο και ως δασικό είδος…
Εκτός της καλλιεργητικής της σημασίας, που βαίνει φθίνουσα, έχει και τεράστια οικολογική σημασία για την πρακτική δασοπονία: ως δασικό δέντρο, με πιθανή χρήση στις αναδασώσεις σε κατάλληλα περιβάλλοντα, ως πηγή τροφής της άγριας πανίδας της χώρας μας και γενικά για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα...