ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η υπόθεση των χακευμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο Πανεπιστήμιο East Anglia και η χρησιμοποίηση παραποιημένων στοιχείων σε μία έρευνα για τους πάγους των Ιμαλάϊων που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ, αξιοποιήθηκε στον μέγιστο βαθμό από τους αντιτιθέμενους της κλιματικής αλλαγής  και έδειξε με σαφή τρόπο την επιρροή τους στα μεγάλα ΜΜΕ ανά τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα...

ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η υπόθεση των χακευμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο Πανεπιστήμιο East Anglia και η χρησιμοποίηση παραποιημένων στοιχείων σε μία έρευνα για τους πάγους των Ιμαλάϊων που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ, αξιοποιήθηκε στον μέγιστο βαθμό από τους αντιτιθέμενους της κλιματικής αλλαγής  και έδειξε με σαφή τρόπο την επιρροή τους στα μεγάλα ΜΜΕ ανά τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα...