ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε.Ε.: ΕΠΤΑ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΧΜΗΣ

100430 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

100430 1 - Σόλων ΜΚΟΗ τελευταία πρόσκληση της ΕΕ για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων εστιάζει στην καινοτομία και την εμπορική αξιοποίηση των καλών ιδεών.

Σε 7 δισ. ευρώ ανέρχονται περίπου οι επιχορηγήσεις που θα διατεθούν στο παρόν στάδιο μέσω του προγράμματος 2007-2013 για τη χρηματοδότηση της έρευνας, συνολικού ύψους 53 δισ. ευρώ.

Ερευνητικές ομάδες εντός και εκτός της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να αναπτύξει έρευνα παγκοσμίου επιπέδου και να μειώσει το χάσμα που τη χωρίζει από τους ανταγωνιστές της, κυρίως τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.


Για να προωθήσει τις επιστήμες και την καινοτομία, η ΕΕ επιθυμεί να αυξήσει τις δαπάνες της για έρευνα στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 (από 2% το 2009). Αν το επιτύχει, θα μπορούσε να δημιουργήσει 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να αυξήσει το ΑΕΠ σε ετήσια βάση κατά 800 δισ. ευρώ περίπου.

Η πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων εξυπηρετεί επίσης τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ “Ένωση καινοτομίας “. Αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για την ανάπτυξη και την απασχόληση θα τονώσει και θα επιταχύνει την καινοτομία στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα εξαλείψει τα προβλήματα που εμποδίζουν τις καλές ιδέες να αξιοποιηθούν εμπορικά και να φθάσουν στην αγορά.

Οι ερευνητικές επιχορηγήσεις θα αφορούν τομείς όπως:

  • ενεργός και υγιής γήρανση: η βοήθεια προς τους ηλικιωμένους ώστε να είναι δραστήριοι και ανεξάρτητοι είναι η πρώτη ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού ερευνητικού κλάδου
  • τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών: υποδομές δικτύων και υπηρεσιών, νανο- και μικροσυστήματα, φωτονική, ρομποτική, ψηφιακό περιεχόμενο, τεχνολογίες γλωσσών, υγεία και ενεργειακή απόδοση
  • έργα συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαίων ερευνητών και στήριξή τους για την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους
  • στήριξη ερευνητών: περίπου 10.000 ερευνητές θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος Marie Curie, το οποίο χρηματοδοτεί επίσης ένα πιλοτικό έργο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
  • περιβαλλοντικές προκλήσεις: κλιματική αλλαγή, απώλεια βιοποικιλότητας, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων
  • ασφαλέστερα και υγιέστερα τρόφιμα: επενδύσεις για μια ισχυρή βιοοικονομία με τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής
  • νανοτεχνολογίες: έρευνα για τη συμπεριφορά των σωματιδίων σε ατομικό και μοριακό επίπεδο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέου τύπου εργοστάσια, οικολογικότερα αυτοκίνητα και ενεργειακώς αποδοτικά κτήρια
  • μεταφορές και κινητικότητα: πώς θα γίνουν καθαρότερες, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες.

Περίπου 16.000 δικαιούχοι θα λάβουν φέτος επιχορήγηση για ερευνητικά έργα. Σχεδόν 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν.

Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα νέο βραβείο για γυναίκες καινοτόμους των οποίων οι εργασίες έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ερευνητικών επιχορηγήσεων.

Οι περισσότερες από τις προκηρύξεις διαγωνισμών για χρηματοδότηση θα δημοσιευτούν στις 20 Ιουλίου.

Περισσότερα για την έρευνα και την καινοτομία

Πώς να υποβάλετε αίτηση ερευνητικής επιχορήγησης

(Πηγή/Φωτό: Europa.eu)