ΖΩΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ, ΖΩΗ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ (του Γιάννη Ζήση)

Bozzetto.1956 common - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Bozzetto.1956 common - Σόλων ΜΚΟH φαντασία είναι μια από τις θεμελιώδεις δημιουργικές δυνάμεις και θεμελιώδης παράγοντας πίσω από το πεδίο της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτισμικής θέσμισης.

Από εξελικτική σκοπιά, ο ρόλος της δημιουργικής φαντασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αλλά η εποικοδομητική της όψη μπορεί να προσεγγιστεί μόνο μέσα από μια διαλεκτική σχέση εξισορρόπησης με την έννοια της βιωσιμότητας.

Το πρόβλημα της απελευθέρωσης από τις αρνητικές πλευρές της φαντασίας σχετίζεται, σε έναν μεγάλο βαθμό, με το πεδίο ποιότητας, στο οποίο πολώνεται το φαντασιακό στον άνθρωπο. Αυτό το πεδίο πόλωσης του φαντασιακού είναι και ο καθοριστικός  παράγοντας για τη δυναμική και τις συνέπειες της χρήσης του. 

Εκτός από τη «φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας», έχουμε και τη «φαντασιακή θέσμιση της οικονομίας».[1] Το φαντασιακό λειτουργεί ως ένας παράγοντας διεύρυνσης των δυνατοτήτων. Ενδιαφέρον έχει η άποψη του ψυχολόγου Καρλ Γιουνγκ για τη δημιουργική και την ανισσόροπη λειτουργία της φαντασίας:
«Οι φαντασιώσεις είναι καρποί του πνεύματος που ωριμάζουν για εκείνον ο οποίος πληρώνει τον φόρο του στη ζωή. Ο φυγόπονος δε βιώνει τίποτε άλλο παρά τον δικό του νοσηρό φόβο και δεν του αποκαλύπτουν κανένα νόημα».[2] 

Αυτή η παρατήρηση μας υπενθυμίζει την ανάγκη χάραξης από τον πολίτη μιας πορείας ωρίμανσης της συνείδησης, αυτοπραγμάτωσης και απελευθέρωσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, η φαντασιακή δυναμική οδηγεί σε ανισορροπίες που επιφέρουν κατάρρευση και καταστροφή, υπό όρους μιας συνήθους στατιστικής εξέλιξης των συμβάντων και υπό συνθήκες οριακές, στατιστικά.

Το κρίσιμο θέμα μας, ως πολίτες, είναι  και παραμένει το «να μετουσιώσουμε όλους τους θεατρικούς πόρους – και ως τέτοιον θα θεωρήσουμε και τον πλούτο, όπως και το θέαμα σε απελευθερωτική οντολογία αυτοπραγμάτωσης – σε αμεσότητα και πνεύμα ολότητας, σε πλήρη ομολογία προοδευτική και αποκαλυπτική».[3]
   

Αναφορές:
[1] Μουτσοπούλου Ιωάννα, Η οικονομία ως τομέας ισχύος και εξουσίας, 2010.
[2] Jaffe, Aniela, «Γιουνγκ Καρλ, Λόγος και Εικόνα», εκδόσεις Ιάμβλιχος, 2003, σελ. 97.
[3] Ζήσης Γιάννης, Ομολογιακή ανθρωπολογία, οντολογία και κοσμολογία, Η βαθύτερη φύση της συνείδησης, 2010.

Γιάννης Ζήσης, συγγραφέας

Φωτό:Wikimedia

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30 Οκτωβρίου 2010

 

Σχετικά άρθρα