ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ AGENDA 21 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

nero gian dim 240 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

nero gian dim 240 - Σόλων ΜΚΟΗ Ατζέντα 21 είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που πρέπει να ληφθεί σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο από τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, τις κυβερνήσεις και σημαντικές ομάδες σε κάθε περιοχή για τις όποιες ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
             Στην Ατζέντα 21, η Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και η Δήλωση των αρχών για την αειφόρο διαχείριση των δασών εγκρίθηκαν από περισσότερες από 178 κυβερνήσεις στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, από 3 έως 4 Ιουνίου 1992.

            Η Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CSD) δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 1992 για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της UNCED, για τον έλεγχο και την έκθεση που αφορά στην εφαρμογή των συμφωνιών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Συμφωνήθηκε ότι πέντε χρόνια ανασκόπηση της προόδου θα πραγματοποιείτο Συνάντηση Κορυφής της Γης το 1997 από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε ειδική σύνοδο.

         Η πλήρης εφαρμογή της Ατζέντας 21, το πρόγραμμα για την περαιτέρω εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 21 και των υποχρεώσεων προς τις αρχές του Ρίο, επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WSSD) που έλαβε χώρα στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, από 26 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2002.

Πηγή μετάφρασης Google.

Σχετικά άρθρα