ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ EMAS

efe 30 emas 01 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

efe 30 emas 01 1 - Σόλων ΜΚΟΤο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και το οικολογικό σήμα είναι εργαλεία της ΕΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων επιχειρήσεων, προϊόντων και διαδικασιών. Εγκαινιάστηκαν το 1995 και η εφαρμογή τους εξαπλώνεται, αλλά παραμένουν σχετικά άγνωστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί και τα δύο εργαλεία και επιδιώκει τη χρήση τους από περισσότερες επιχειρήσεις. Δύο βιομηχανικοί εταίροι αφηγούνται τις εμπειρίες τους από τη χρήση του EMAS.

       Η νέα πρόταση για το EMAS που εξετάζεται προσεκτικά από την Επιτροπή είναι μία από τις πολυάριθμες συνδεόμενες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δέσμης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης ένα σχέδιο δράσης, πράσινες δημόσιες συμβάσεις και μια περαιτέρω αναθεώρηση του κανονισμού περί οικολογικού σήματος, ο λογότυπος του οποίου (ένα λουλούδι) κοσμεί πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Αν εγκριθεί θα τεθεί σε ισχύ το 2010.
      «Τα συστήματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.»
       Η καταχώριση στο EMAS απαιτεί από τους οργανισμούς να αξιολογήσουν, να περιγράψουν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, οι οποίες εξακριβώνονται και επικυρώνονται από ανεξάρτητο ελεγκτή. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ανοιχτή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο – την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.
       Μια πρόσφατη αξιολόγηση των επιπτώσεων υπογράμμισε ότι το σύστημα EMAS παρακινεί τους οργανισμούς – αρχικά μόνο τις βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά από το 2001 επίσης τις υπηρεσίες και τους δημόσιους οργανισμούς – να προβούν σε περιβαλλοντικές βελτιώσεις σε τομείς όπως τα απόβλητα, το νερό και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Θέτει υψηλά πρότυπα καθώς εξασφαλίζει τη νομική συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Απαιτεί μια περιβαλλοντική δήλωση, για την οποία είναι απαραίτητη μια διαδικασία κύρωσης με τη συμμετοχή των εργαζομένων, που πρέπει να δημοσιοποιηθεί.

Μικρή αποδοχή παρά την επιτυχία
       Περίπου το 99% των οργανισμών που έχουν εγγραφεί στο EMAS αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι από αυτό και βελτιώνουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Οι φορείς χάραξης πολιτικής και κανονιστικοί φορείς το θεωρούν επίσης χρήσιμο εργαλείο για την περιβαλλοντική διαχείριση. Όμως η αποδοχή του συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ παραμένει απογοητευτική: μόνο 6.000 οργανισμοί έχουν καταχωριστεί.
       Η διαδικασία αναθεώρησης του EMAS και του οικολογικού σήματος ξεκίνησε το 2005. Μια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως αύξηση του κύκλου εργασιών, της ικανοποίησης των πελατών και του μεριδίου αγοράς. Όμως ύστερα από 12 χρόνια λειτουργίας στην Ευρώπη, και τα δύο έχουν το μειονέκτημα ότι είναι σχετικά άγνωστα.
       Οι συντάκτες της μελέτης προσδιόρισαν πολλά εμπόδια για την ανάπτυξη του EMAS, μεταξύ των οποίων ήταν η σύγχυση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του και τις νομικές απαιτήσεις. Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν την έλλειψη εναρμόνισης για τα συστήματα αναφοράς, τη διαπίστευση και την επαλήθευση, την άνιση προαγωγή, διάθεση στην αγορά και υποστήριξη προς το σύστημα ανάμεσα στα κράτη μέλη, καθώς και τα κόστη της εφαρμογής.

Επικείμενες βελτιώσεις
       Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα εθελοντικά μέσα είναι χρήσιμα εργαλεία στο συνολικό μείγμα των μέσων περιβαλλοντικών επιδόσεων, αλλά θεωρεί ότι απαιτούνται βελτιώσεις. Το EMAS πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό και εύκολο στην εφαρμογή του, ενώ παράλληλα πρέπει να υπερπηδηθούν πολλά πρακτικά εμπόδια. Η βελτιωμένη νομοθεσία και η πιο πρακτική καθοδήγηση θα καταστήσουν πιο ξεκάθαρα στους οργανισμούς τα κόστη και τα οφέλη αυτών των συστημάτων.
       Οι σχεδιαζόμενες βελτιώσεις περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές για συγκεκριμένους τομείς. Αυτή τη χρονιά επίσης θα εκδοθούν πρακτικά φυλλάδια σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ τα οποία θα δείχνουν πώς μια μικρή επιχείρηση μπορεί να καταχωριστεί στο EMAS με λογικό αντίτιμο μέσα σε μόλις 10 μέρες. Οι εκδόσεις βασίζονται στο σχέδιο EMAS Easy.
       Η Επιτροπή σχεδιάζει περισσότερες μελέτες περιπτώσεων για το EMAS και θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα και περισσότερη υποστήριξη σε οργανισμούς που ενδιαφέρονται να καταχωριστούν στο EMAS.

ΠΗΓΗhttp://ec.europa.eu/environment/news/efe/eu_strategy/080619_emas_el.htm 

12 Δεκεμβρίου 2008