ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ”

αρχείο λήψης 3 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

αρχείο λήψης 3 - Σόλων ΜΚΟ Η Χάρτα Γης δημιουργήθηκε ως πρωτοβουλία της παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών και είναι προϊόν της πιο ανοικτής και παγκοσμίως συμμετοχικής διαδικασίας διαβουλεύσεων που είναι πάντα συνδεμένη με τη σύνταξη μιας διεθνούς δήλωσης. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι και εκατοντάδες οργανισμοί συνέβαλαν στη διαδικασία σύνταξης. Η σύνταξη του κειμένου επιτηρήθηκε από την ανεξάρτητη Επιτροπή Χάρτας Γης, η οποία συγκλήθηκε από τον Maurice Strong και τον MikhailGorbachev με σκοπό την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας ομοφωνίας των τιμών και των αρχών για ένα βιώσιμο μέλλον. Η Επιτροπή συνεχίζει να εξυπηρετεί καθώς ο διαχειριστής του κειμένου της Χάρτας Γης και τα μέλη της Επιτροπής δρουν ως πρεσβευτές για την ίδια τη Χάρτα Γης.  

      Η Χάρτα Γης ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2000 στον Οίκο της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι και προωθήθηκε σε μια ειδική τελετή στο Peace Palace in The Hague, στην Ολλανδία, τις 29 Ιουνίου 2000. Η βασίλισσα Βεατρίκη της Ολλανδίας παρακολούθησε τη τελετή.

      Η Χάρτα έχει από τότε επισήμως επικυρωθεί από χιλιάδες οργανισμούς αντιπροσωπεύοντας εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων της Διάσκεψης των Κρατών-Μελών της ΟΥΝΕΣΚΟ, του Παγκόσμιου Συνεδρίου Συντήρησης της IUCN, εθνικών κυβερνήσεων και των υπουργείων τους, εθνικών και διεθνών πανεπιστημιακών ενώσεων, και εκατοντάδων πόλεων και κωμοπόλεων μιας ντουζίνας χωρών. Έχει επίσης επικυρωθεί από πολλές κοινωνίες πολιτών και πολιτικούς ηγέτες, νικητές Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και αρχηγούς κρατών.