ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

steiroseis zoa 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
steiroseis zoa 1 - Σόλων ΜΚΟ29 Νοεμβρίου 2006 – Η εκτροφή ζώων παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίου (προξενούν τη παγκόσμια θέρμανση) από όσα οι μεταφορές (όπως μετριούνται σε αντιστοιχία CO2) και απαιτούνται επειγόντως καλύτερες μέθοδοι παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διατροφής των ζώων για να μειωθεί η εντερική ζύμωση και οι επακόλουθες εκπομπές μεθανίου, σύμφωνα με μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

   “Η εκτροφή ζώων είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες των σημερινών σοβαρότατων περιβαλλοντικών προβλημάτων,” είπε ο Henning Steinfeld, ανώτατος αξιωματούχος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Η.Ε. (FAO). ” Απαιτείται άμεση δράση για να διορθωθεί η κατάσταση.” 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ