Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα από τα εργαλεία κοινωνικού λογαριασμού του ιδιωτικού τομέα με χαρακτήρα εθελοντικό ο οποίος βέβαια αποβλέπει στην κοινωνική εικόνα της επιχείρησης θεωρώντας αυτή την εικόνα σαν ελκυστικό παράγοντα στο πεδίο της αγοράς και των συμβάσεων. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει βέβαια αυτές κάθε αυτές τις δράσεις αλλά και την προβολή τους.
περισσότερα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΒΡΑΧΥΒΙΟΤΗΤΑ (του Χάρη Ναξάκη)

Το πραγματικό πρόσωπο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Ένα προϊόν που αρνείται να πεθάνει είναι καταστροφή για την επιχειρηματική τάξ...

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

Ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη προσδιορίζει την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες έναντι του προσωπικού της, της κοινωνίας και το...

Διαβάστε περισσότερα...

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» (του Γιάννη Ζήση)

Το πρόβλημα της υπευθυνότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων είναι μεγάλο στη χώρα μας καθώς είναι ένας από τους παράγοντες της ανταγωνιστικότητας, είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 

Διαβάστε περισσότερα...